Вакантні посади

Відповідно до розпорядження голови Кременчуцької районної ради від 25.02.2021р. № 44-К оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

провідного спеціаліста загального відділу

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23, Кременчуцька районна рада (ІІ поверх, кабінет №203, начальник загального відділу Світлана ГРИНЬ).

Кандидат на посаду повинен знати: Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства у Кременчуцькій районній раді тощо.

Вимоги до претендентів: 

  • громадянство України;
  • освіта повна вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;
  • вільне володіння державною мовою;
  • володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами;
  • знання діловодства.

Без вимог до стажу роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

-заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

-копію документа, який посвідчує особу;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається працівником Кременчуцької районної ради, відповідальним за кадрову роботу.

Від громадян, які досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (65 років), заяви для участі у конкурсі не приймаються.

Телефони для довідок: 74-21-64 (моб.0675405548).

Конкурсна комісія