Управління Держпраці у Полтавській області інформує про «стажування» працівників

Метою стажування є здобуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки. Але у КЗпП не міститься такого поняття, як стажування.

Згідно зі ст.21 КЗпПУ трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Відповідно до частини 4 статті 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробовування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У статті 26 КЗпПУ зазначено, що умова про випробовування може бути встановлена угодою сторін. А одностороннє встановлення власником умови про випробовування являється недопустимим. При цьому, строк випробовування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки-шести місяців. Також слід зазначити, що під час випробовування на працівників  обов’язково поширюється законодавство про працю.

За інформацією головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю та інших нормативно-правових актів                       

Управління Держпраці у Полтавській області Ю. СВИРИДЕНКО

Записей не найдено.