Податкова інформує

Діди Морози та Снігуроньки - не забудьте сплатити податок з отриманого доходу

Oпoдаткування винагoрoди Діда Мoрoза і Снігурoньки та інших казкoвих персoнажів під час святкування Нoвoгo рoку і Різдвяних свят здійснюється згіднo з нoрмами Пoдаткoвoгo кoдексу і залежить від статусу цих грoмадян – здійснює діяльність як приватний підприємець, працює за цивільним дoгoвoрoм з іншими платниками пoдатків чи надає пoслуги без державнoї реєстрації самoстійнo.

У разі надання таких пoслуг у межах підприємницькoї діяльнoсті пoдатoк сплачується в залежнoсті від oбранoї системи oпoдаткування.

Нoвoрічні персoнажі, які працюють на кoрпoративних вечірках, дитячих святах абo беруть участь у театралізoваних виставах, щo тривають напередoдні і під час зимoвих канікул, які oрганізoвані юридичними oсoбами чи приватними підприємцями, oтримають свій зарoбітoк за мінусoм пoдатку, так як згіднo з нoрмами рoзділу ІV Пoдаткoвoгo кoдексу України «Пoдатoк на дoхoди фізичних oсіб» пoдаткoві агенти (хтo виплачує дoхід) зoбoв’язані утримати пoдатoк та перерахувати йoгo дo бюджету. Такoж такі суми, виплаченoгo дoхoду пoвинні зазначатися у фoрмі №1ДФ за oзнакoю дoхoду 102.

У разі oтримання дoхoдів, які не oпoдаткoвувалися при виплаті, всі «казкoві герoї» казкoвими залишаються лише під час святкування, а після свят зoбoв’язані завітати дo пoдаткoвoї служби за місцем реєстрації та пoдати річну пoдаткoву декларацію прo майнoвий стан і дoхoди за наслідками звітнoгo пoдаткoвoгo рoку, а такoж сплатити дo бюджету пoдатoк з таких дoхoдів. Слід зазначити, щo прoдаж найпoпулярнішoгo нoвoрічнoгo тoвару серед населення – ялинoк, oпoдаткoвується за такими ж правилами.

Пoдатківці запрoшують дoбрoвільнo задекларувати свoї дoхoди, oскільки, вoлoдіють інфoрмацією прo здійснення такoї діяльнoсті деякими грoмадянами із інтернет-oгoлoшень, oб`яв у сoціальних мережах та інших ресурсів.

Кoнсультації щoдo правил oпoдаткування мoжна oтримати у Центрах oбслугoвування платників пoдатків.

Відділ комунікацій Кременчуцької ОДПІ 

Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс»

Кременчуцька ОДПІ нагадує.

Сервіс Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) «Пульс» – гаряча телефонна лінія, за якою по телефону (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Інформація приймається цілодобово.

При наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблеми.

Про результати розгляду інформації клієнти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 1 – 3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів.

Результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ 

Оподаткування отриманих аліментів

Відповідно до підпункту 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з підпунктом 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 Кодексу у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

Таким чином, платник податку, який отримує аліменти від нерезидента, повинен включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити ПДФО за ставками 15% або 20%.

Відповідно до положень пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу платник податку, який отримує аліменти від нерезидента, також повинен нарахувати та сплатити військовий збір за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, тобто 1,5%.

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ 

Дата отримання доходу ФОП – платника єдиного податку у разі сплати покупцем коштів через платіжний термінал

Відповідно до пункту 292.6 статті 292 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (далі – Книга), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №799/27244) (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 5 зазначеного Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

Отже, датою отримання доходу фізичної особи – платника єдиного податку у разі проведення розрахунків за товари з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.     

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ 

Фізичні особи – підприємці сплатять військовий збір за 2015 рік до 19 лютого 2016 року

Кременчуцька ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2015 року набрали чинності зміни внесені Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) в частині оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб – підприємців.

Пунктом 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Платниками збору є :

- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

- податковий агент.

Ставка збору складає 1,5 відсотки об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 Кодексу (підпункт 1.3 пункту 161 підрозділу 10 Кодексу).

При цьому, об’єктом оподаткування збором є, зокрема: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Відповідно до підпункту 164.1.3 пункту 164.1 статті 164 Кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 Кодексу.

Об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (пункт 177.2 статті 177 Кодексу).

Отже, фізичні особи – підприємці, крім тих що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір в розмірі 1,5 відсотки чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

Першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб – підприємців є 2015 рік.

Тобто термін сплати військового збору для фізичних осіб – підприємців – до 19 лютого 2016 року.

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ 

Дохід платника єдиного податку другої або третьої групи понад 1млн. гривень – застосовується РРО

Кременчуцька ОДПІ нагадує, що Законом України від 01 липня 2015 року № 569 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» (далі - Закон №569) визначені умови, за якими фізичні особи платники єдиного податку можуть не застосовувати РРО.

Так згідно із змінами, внесеними вказаним Законом № 569, п. 296.10 Податкового кодексу  визначено, що реєстратори розрахункових операції не застосовуються, зокрема, платниками єдиного податку другої та третьої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1млн. гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ

З 2016 року застосовуються тільки ті РРО, які створюють контрольну цифрову стрічку та забезпечують подання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків 

Суб’єктам господарювання, які використовують РРО, до кінця 2015 року необхідно обладнати місця торгівлі касовою технікою, здатною створювати контрольну цифрову стрічку та забезпечувати подання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків.

Всі суб’єкти господарювання, які не встигли вивести з експлуатації касову техніку, що не відповідає зазначеним вимогам, мають до 1 січня 2016 року встановити її сучасні аналоги, або доопрацювати до необхідних вимог наявні РРО.

При цьому, платники податків, які придбали, зареєстрували та до 1 січня 2015 року ввели в експлуатацію РРО, що створюють контрольну стрічку лише в друкованому вигляді, могли подавати до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z-звіти).

Такий перехідний період для опрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків було встановлено до 1 січня 2016 року.

З 01.01.2016 року передбачена відповідальність у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі.

Зазначені норми визначені п. 1 ст. 9; п.5 ст. 17 та п. 9 Прикінцевих положень Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 року № 265/95-ВР.

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ

ДФС про надсилання податкової звітності в електронній формі у період 1-4 січня 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) на своєму сайті повідомляє, що у зв’язку із завершенням бюджетного 2015 року з 1 по 4 січня 2016 року буде тривати проведення технологічних регламентних робіт в інформаційних системах ДФС.

У зазначені дні платникам податків, які подають податкову звітність до контролюючих органів засобами електронного зв’язку в електронній формі будуть направлятись лише перші квитанції.

По завершенню проведення технологічних регламентних робіт, почне здійснюватись обробка поданої з 1 по 4 січня 2016 року податкової звітності в електронній формі у штатному режимі і буде забезпечено формування та направлення других квитанцій. При цьому дата реєстрації у контролюючому органі прийнятої податкової звітності буде відповідати даті, зазначеній у першій квитанції.

Отже, перевірку результатів обробки направленої з 1 по 4 січня 2016 року податкової звітності в електронній формі необхідно здійснювати, починаючи з 5 січня 2016 року.

Враховуючи зазначене, рекомендується з 1 по 4 січня 2016 року подавати лише податкову звітність, для якої настає термін сплати нарахованих сум.  

Відділ комунікацій Кременчуцької ОДПІ

Нарахування та сплата єдиного внеску

Кременчуцька ОДПІ нагадує, що з 1 вересня 2015 року, мінімальна зарплата становить 1378 грн. Відповідно, мінімальна величина місячного розміру ЄСВ для підприємців-«єдинників» 1 - 3 груп становить 478,17 грн., максимальна його величина -  8128,83 грн.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року №2464-VI підприємці, у тому числі платники єдиного податку, є платниками ЄСВ «за себе» і щорічно до 10 лютого звітують до контролюючих органів про суми нарахованого і сплаченого впродовж року ЄСВ за попередній рік за формою №Д5.

Підприємцям – спрощенцям Кременчуцька ОДПІ нагадує, що ЄСВ в сумі 1434,51 грн. за 4 квартал 2015 року необхідно сплатити не пізніше 19 січня 2016 року.

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу на те, що з 15 вересня діють нові рахунки для зарахування коштів з єдиного внеску. Але, при з’ясуванні обставин проплат внеску деяких суб’єктів господарювання з’ясовується, що платники продовжують сплату за старими реквізитами!  Будьте уважні! Правильно розраховуйте єдиний внесок, своєчасно сплачуйте його на діючі бюджетні рахунки!

    Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ

Графік особистого прийому громадян керівництвом Кременчуцької ОДПІ 

Палій Олександр Володимирович - в.о. начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області – кожна середа місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Лазько Анатолій Миколайович перший заступник начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області – кожний вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Будній Віталій Анатолійович – перший заступник начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області – кожний четвер місяця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Година Ірина Іванівна - заступник начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області – кожний понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Дубинка Олег Миколайович - заступник начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області  – кожна середа місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Павленко Іван Олексійович – заступник начальника – начальник Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області – кожна середа місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Вітер Тетяна Іванівна - заступник начальника - начальник Козельщинського відділення Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області – кожний  вівторок місяця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Кулик Сергій Григорович -  заступник начальника - начальник Глобинського  відділення Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області – кожна п'ятниця місяця з  14 год.00 хв. До  17 год. 00 хв. 

Відділ комунікацій  Кременчуцької ОДПІ

Графік роботи Центру обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ на новорічні та різдвяні свята

Для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центр обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ працюватиме:

– 31 грудня 2015 року – робочий день до 17 год. 00 хв.;

– 2, 9 січня 2016 року – робочі дні у режимі чергування до 16 год. 00 хв.;

– 8 січня 2016 року – робочий день у режимі чергування до 18 год. 00 хв.;

– 4, 5 січня 2016 року – робочі дні;

– 6 січня 2016 року – робочий день до 17 год. 00 хв.

У зв`язку із святкуванням Нового року та Різдва Христова 1, 7, а також 10 січня 2016 року будуть вихідними днями.