Податкова інформує

Податкові новини

Кременчуцька ОДПІ доводить до відома платників, що Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати".

Законодавчим актом з метою уніфікації розміру бази для утримання з оподатковуваних місячних доходів фізичних осіб податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску внесено зміни до пункту 167.1 статті 167 Податкового кодексу та до Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Законом збільшено базу оподаткування з 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати, коли ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 15%. З розміру доходів, які перевищуватимуть 17-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становитиме як і зараз - 20%, а також визначено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, виходячи не з прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент нарахування збору, а з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  1 січня звітного року.

Документом подовжено  застосування знижувального коефіцієнту для визначення розміру єдиного внеску на рівні 0,4 після 1 січня 2016 року.

 

2) 14 травня набрав чинності новий Закон, прийнятий для спрощення умов ведення бізнесу.

Закон України від 21 квітня 2015 року №344-VIII «Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу» (далі – Закон), опублікований в газеті «Голос України» від 13.05.2015 №82, набрав чинності 14 травня 2015 року.

Відповідно до цього Закону спрощено процедуру обміну інформацією між банком та контролюючим органом. В пункті 69.1 статті 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зазначено ще один спосіб отримання інформації про взяття платника податків на облік в контролюючих органах – банк самостійно може отримати таку інформацію з Держреєстру. Для того, щоб ця норма запрацювала, надано двомісячний термін для внесення змін в підзаконні нормативні акти згідно з пунктом 2 розділу ІІ цього Закону.

Також внесено зміни до пункту 69.2 статті 69 ПКУ, а саме скорочено термін, протягом якого банк зобов'язаний відправити повідомлення про відкриття або закриття рахунка. Раніше це робилося не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття або закриття рахунка, а тепер банк зобов'язаний відправити повідомлення безпосередньо в день відкриття або закриття рахунка.

Тепер за принципом мовчазної згоди рахунок вважається прийнятим на облік – у час та дату отримання банком повідомлення (квитанції) про прийняття контролюючим органом повідомлення банку про відкриття рахунка, якщо контролюючий орган не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік. Відповідь надати, як і раніше, контролюючий орган зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Цифровий підпис є своєрідним захистом звітності, що надсилається “електронкою”.

З початку року пунктом реєстрації користувачів при Головному управління ДФС у Полтавській області (розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, б. 43, кім. 205) безкоштовно видано 1842 посилених сертифікатів відкритих ключів (419 - юридичним особам, 951 - фізичним особам, 472 екземпляра електронного підпису видано громадянам).

Цифровий підпис є своєрідним захистом звітності, що надсилається “електронкою”. Однак сфера застосування підпису не обмежується лише звітуванням. Платники податків також мають змогу укладати з іншими суб’єктами господарювання договори в електронній формі, звітувати в режимі он-лайн не лише до органів ДФС, а й до органів державної статистики та Пенсійного фонду.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Про роботу ЦОП Кременчуцької ОДПІ

З початку 2015 року до Кременчуцької ОДПІ надійшло 12 запитів на отримання доступу до публічної інформації та 73 письмових звернення громадян.

Питання, з якими звертались громадяни здебільшого стосувалися контрольно-перевірочної роботи, справляння місцевих податків і зборів, податку на доходи фізичних осіб, оподаткування підприємницької діяльності, та надходили звернення з метою отримання роз’яснень норм чинного податкового законодавства.

Працівниками податкової інспекції організовано та проведено 15 особистих прийомів. За вказаний період опрацьовано 1 інформаційну картку за антикорупційним проектом «Пульс» Кременчуцької ОДПІ.

З початку 2015 року Центром обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ у              м. Кременчуці було надано 10124 адміністративних послуг, прийнято 80523 бланків податкової звітності, надано 5637 податкових консультацій, прийнято 27437 листів вхідної кореспонденції.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Сплату податків можна розстрочити

З початку 2015 року про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу укладено 4 договори на суму 1 136 тисяч гривень.  

Своєчасно виконати свої обов'язки перед бюджетом, платники податків можуть застосувавши процедуру розстрочення грошових зобов'язань. Розстрочення податкових зобов’язань - це   можливість для платника податків перенести не лише термін сплати основної суми того чи іншого податку, а й вберегти своє підприємство від нарахування штрафних санкцій.

Отже, для отримання розстрочки платнику необхідно звернутися до податкової інспекції з письмовою заявою, в якій зазначити суму податку, збору, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких необхідно розстрочити, а також строк розстрочення (чи відстрочення) та періоди сплати.

Підставою для розстрочення грошових зобов'язань платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення податкового боргу, а також економічного обґрунтування щодо подальшого погашення розстроченого платежу (ст.100 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI).

Якщо протягом 60 днів платник не погасив суму податкового боргу, орган Державної фіскальної служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. На підставі рішення суду орган Державної фіскальної служби здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, а також здійснює продаж майна платника податків на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Орієнтир для платника при зміні місцезнаходження

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Платники податків, для яких законом установлені особливості державної реєстрації, зобов’язані подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання).

Взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження.

Суб’єкти господарювання, на яких розповсюджується дія частини восьмої статті 45 Бюджетного кодексу України, продовжують сплачувати визначені законодавством податки і збори (обов’язкові платежі) за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду та щодо таких податків подавати податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконувати інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування податків, зборів.

Платниками податків, на яких не розповсюджуються норми ст. 45 Бюджетного кодексу та п. 7.3 розд. VІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462), є:

- юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;

- відокремлені підрозділи юридичної особи;

- самозайняті особи (фізичні особи - підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Крім того, при зміні суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується за новим місцем взяття на облік.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

До уваги платників податку на додану вартість!

У зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, І квартал) формування податкового кредиту у платників ПДВ відбувається на підставі електронних податкових накладних та у обмежених випадках на підставі готівкових розрахунків/документів і податкових накладних, які складені постачальником товарів/послуг у січні 2015 року (стаття 198 Податкового кодексу).

Податкові накладні, складені починаючи з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання.

Податкові накладні, складені починаючи з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 Податкового кодексу України, з 1 січня 2015 року втратила чинність норма щодо збереження права на включення до податкового кредиту суми ПДВ на підставі отриманих податкових накладних протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Платники, які не включили податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, до складу податкового кредиту відповідних періодів, можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту виключно шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, з урахуванням вимог статті 198 Кодексу.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу фізичною особою - нерезидентом нерухомого майна, отриманого у спадщину?

Відповідно до пп. 163.2.1 п.163.2 ст.163 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

При цьому, відповідно до пп.164.2.4 п. 164.2 ст.164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173 цього Кодексу.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регламентується статтею 172 Кодексу.

Згідно з п.172.1 ст.172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Згідно із п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 172.9 ст. 172 Кодексу дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується згідно із цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п.167.1 ст.167 Кодексу.

Тобто, дохід від операцій з продажу (обміну) не частіше одного разу на рік об’єкту нерухомості, зазначеного у п. 172.1 ст. 172 Кодексу, який перебуває у власності фізичної особи – нерезидента менше трьох років, але був одержаний такою фізичною особою у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас, у разі продажу фізичною особою – нерезидентом протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 ПКУ, отриманих у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставками, визначеними         п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

До уваги платників! Сплата ЄСВ відбувається за старими рахунками

У зв'язку з проведенням реорганізації податкових інспекцій із Міндоходів в нові територіальні органи ДФС, відбулося відкриття нових рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Внаслідок цього серед платників виник неабиякий ажіотаж: на які рахунки платити і де взяти нові?

Податкова інспекція звертає увагу платників підпорядкованого їй регіону, що відкриття нових рахунків для сплати ЄСВ на ім'я податкових інспекцій вже у складі фіскального відомства, буде здійснено централізовано і виключно за умови завершення всіх організаційних заходів з утворення територіальних органів фіскальної служби.

Тому, наразі сплата єдиного внеску здійснюється на старі рахунки з ЄСВ, які відкриті на ім'я територіальних органів Міндоходів, що завершують процедуру припинення діяльності.

Наголошуємо, що про централізоване відкриття та введення у дію нових рахунків для зарахування єдиного внеску, буде повідомлено додатково.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Податковий календар

29 травня, п'ятниця, останній день сплати

  • авансових внесків з податку на прибуток за травень;
  • ПДВ за квітень;
  • акцизного податку за квітень;
  • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;
  • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
  • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;
  • авансового внеску рентної плати за користування надрами, радіочастотним ресурсом України, за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за травень;
  • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за квітень;
  • плати за землю (крім громадян) за квітень.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ