Податкова інформує

«Єдинникам» фахівці Кременчуцької ОДПІ розповіли про новації в застосуванні РРО 

Про такі нововведення фахівці Кременчуцької ОДПІ говорили сьогодні на семінарі.

Відкриваючи захід, заступник начальника Кременчуцької ОДПІ Алла Шуба наголосила на важливості проведення даного семінару оскільки, застосування реєстраторів розрахункових операцій завжди є актуальною темою.

Під час лекційної частини семінару, платники мали змогу почути про основні зміни  в застосуванні РРО. Фахівці фіскальної служби поінформували  про ті категорії платників, яким обов’язково необхідно застосувати РРО і тих, яким, дозволено не запроваджувати реєстратори.

Зокрема, доповідачі звернули увагу платників єдиного податку третьої групи на те, що для них застосування РРО є обов’язковим з 1 липня 2015 року.

Крім того лектори ознайомили платників з системою електронного адміністрування податку на додану вартість, із новаціями щодо акцизу на пиво, акцентували увагу на новій відповідальності у справлянні єдиного соціального внеску. Також нагадали і про перебіг кампанії декларування доходів громадян-2015.

Крім фахівців Кременчуцької ОДПІ у семінарі приймали участь представники сервісного центру по обслуговуванню реєстраторів розрахункових операцій. Вони, в свою чергу, також зупинилися на особливостях застосування касової техніки після внесених змін до Податкового кодексу. Крім того всі бажаючі у кого виникли питання щодо реєстрації РРО та практичних моментів їх застосування мали можливість отримати відповіді шляхом спілкування з представниками сервісних центрів.

Під час дискусійного блоку у форматі «питання-відповідь» всі платники отримали відповіді на запитання щодо практичного застосування зазначених нововведень. 

«Такі семінари вже стали традицією і залюбки приймаються платниками» - відмітила заступник начальника Кременчуцької ОДПІ Алла Шуба.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Про необхідність перепрограмування фіскального касового чеку

З початку року від платників Кременчуцької ОДПІ надійшло 9,1 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Кременчуцька ОДПІ нагадує, вимогами щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затвердженими постановою КМУ від 18.02.2002 № 199, визначено формат і розрядність даних, що зберігається у фіскальній пам’яті РРО, у якому передбачено відображення не менше 6 груп з оподаткування товарів (послуг). Відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, рядок 9 розрахункового документа (назва податку, літерне позначення ставки податку, ставка податку у відсотках, сума податку) може повторюватися відповідно до кількості податкових груп, тобто не менше 6-ти. Тож акцизний податок із роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатись у фіскальному чеку як окрема податкова група.

Кременчуцька ОДПІ рекомендує платникам здійснити перепрограмування реєстраторів розрахункових касових операцій (РРО) під час продажу підакцизних товарів з метою відображення у касовому чеку РРО окремим рядком суми акцизного податку за ставкою 5%. Та нагадує, що у разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Платники єдиного податку ІІІ групи при здійсненні готівкових розрахунків зобов'язані використовувати РРО.

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу платників єдиного податку на те, що  з 01.07.2015 для платників єдиного податку третьої групи застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, для платників єдиного податку другої групи використання касової техніки є обов’язковим з 01.01.2016.

Вищезгадана категорія «єдинників» (ІІ та ІІІ група) при здійсненні діяльності на ринках та при продажу товарів через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи  - не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Податковий розрахунок 1ДФ: з 1 квітня – нова форма

Кременчуцька ОДПІ повідомляє, що Мінфіном України затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок його заповнення і подання податковими агентами.

Податковий розрахунок складається з двох розділів:

 - у розділі І податкові агенти відо­бражають, як і раніше, суми нара­хованих (виплачених) доходів (як оподатковуваних, так і неоподат­ковуваних) та суми нарахованого (перерахованого) податку на доходи фізичних осіб;

- у розділі II податкові агенти зазначають загальну суму дохо­дів у вигляді процентів, виграшів (призів) у лотерею та загальну суму податку. Також у розділі II форми № 1ДФ податкові агенти відображають інформацію про військовий збір (загальні суми нарахованих та виплачених доходів, з яких утри­мано військовий збір, загальну суму нарахованого та перерахованого до бюджету вій­ськового збору). Відомості про кожну фі­зичну особу, якій нараховано такі доходи, не зазначаються.

Вперше Податковий розрахунок за новою формою подається податковими агентами за I квартал 2015 року

Форма № 1 ДФ по­дається окремо за кожний звітний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім ка­лендарним днем звітного кварта­лу. Кінцевий термін подання По­даткового розрахунку за І квартал 2015 року - 12 травня  2015 року

Наказ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» набирає чинності з 01.04.2015 року.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Податковий компроміс для сільськогосподарських підприємств

Для сільськогосподарських підприємств, які є суб’єктами спеціального режиму оподаткування, та подають окрему декларацію за наслідками пільгової діяльності, процедура досягнення податкового компромісу не застосовується. Адже податковий компроміс полягає у сплаті уточнених податкових зобов’язань до бюджету.

Оскільки по податковій декларації, яка подається за результатами застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства, суми ПДВ до бюджету не сплачуються, уточнюючий розрахунок в рамках податкового компромісу до такої декларації не може бути поданий.

Нагадаю, податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Особливості декларування інвестиційного прибутку.

Традиційно, протягом перших чотирьох місяців року громадяни України декларують свої минулорічні доходи. Серед обов’язкових видів декларування – декларування інвестиційного прибутку. Він розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу інвестиційного активу, та витратами, понесеними у зв’язку з його придбанням. При цьому загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

До операцій з інвестиційними активами, які підлягають обов’язковому декларуванню, належать: обмін інвестиційного активу на інший інвестиційний актив, зворотній викуп або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику. Окрім того,  повернення платнику коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі його виходу з числа засновників (учасників) чи ліквідації емітента також віднесено до операцій, дохід від здійснення яких треба декларувати. 

Фізична особа зобов’язана подати річну декларацію до податкового органу, в якому вона перебуває на обліку, незалежно від того чи отримала вона інвестиційний прибуток чи збиток, та незалежно від того, чи був сплачений податковим агентом податок з доходів такої фізичної особи.

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами, здійснюється у додатку 3 до податкової декларації про майновий стан і доходи. Інвестиційний прибуток оподатковується за ставкою 15% (або 17% - у випадку  перевищення суми доходу десятикратного розміру мінімальної заробітної плати).

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Дохід від репетиторських послуг фізичним особам підлягає декларуванню

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу вчителів - репетиторів, які у 2014 році не були зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але надавали репетиторські послуги фізичним особам. Отриманий в результаті надання таких послуг дохід підлягає декларуванню. Відтак суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 15 % або 17 % залежно від розміру отриманого минулорічного доходу.

Нагадуємо, що декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Декларації подаються до податкової інспекції за місцем податкової адреси платника. Граничний термін подання декларації – 30 квітня 2015 року, для платників, які бажають отримати податкову знижку – 31 грудня 2015 року.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Оподаткування іноземних доходів

Підпунктом 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Кодекс) встановлено, що платниками податку є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують іноземні доходи.

Відповідно до положень п.п. 163.1.3. п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. При цьому встановлено, що якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації (п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 Кодексу, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Кодексом та іншими законами.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 Кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримано такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Підпунктом «б» п. 171.2 ст. 171 Кодексу встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів є платник податку.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ

 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України - незамінний помічник для платників податків.

З метою уникнення множинного трактування законодавства та надання заявнику максимально конкретної та повної відповіді на запитання щодо митного та податкового законодавства на офіційному веб-порталі державної фіскальної служби України діє Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Робота «ЗІР» направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією.

У таких розділах «ЗІР», як «Запитання – відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Письмові консультації», інформація систематизована по темах.

У розділі «Запитання – відповіді з Бази знань» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими звертаються клієнти до Контакт-центру письмово, телефоном або електронною поштою.

Розділ «Нормативні та інформаційні документи» містить нормативні та інформаційні документи з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та електронного цифрового підпису, та інших питань законодавства, а також інформацію стосовно роботи органів ДФС.

Розділ «Письмові консультації» наповнюється витягами з письмових консультацій, підготовлених ДФС на звернення платників податків.

Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.fsf.gov.ua) або через веб-портал ДФС (вкладка «Інформаційно-довідковий ресурс»).

Крім інформаційної підтримки, суб`єкти господарювання можуть скористатися іншими електронними сервісами, які функціонують на порталі.

Сервіс «Реєстр платників ПДВ» надає інформацію стосовно зареєстрованих платників ПДВ (діючі реєстрації); «Анульована реєстрація платників ПДВ» допоможе дізнатися про осіб, позбавлених реєстрації як за заявою платника податку, так і з ініціативи контролюючих органів чи за рішенням суду.

Електронний кабінет платника забезпечує користувачам можливість:
подання податкової звітності в режимі реального часу; перегляд податкової звітності; доступ до інформації про стан розрахунків з бюджетом. Сервіс «Пульс» гарантує платнику послуги з оперативного вирішення проблемних питань. Перелік сервісів, що надаються ДФС України постійно розширюється та доповнюється. Доступ до вказаних сервісів можливий з офіційного веб-порталу ДФС (http://sfs.gov.ua/).

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ