Про введення пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради

Голова районної ради Володимир Сіора підписав розпорядження "Про введення пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради", згідно якого, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою забезпечення належної роботи та підтримання порядку в адміністративній будівлі районної ради, збереження матеріальних цінностей, дотримання режиму роботи з 01.01.2015 року вводиться пропускний режим в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради та затверджуються Правила пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради.

ПРАВИЛА
пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради

1.Загальні положення

1.1. Правила пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради (далі - Правила) розроблені на підставі Закону України «Про охоронну діяльність» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і  організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12.

1.2. Пропускний режим в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради встановлюється з метою забезпечення належної роботи та підтримання порядку, збереження матеріальних цінностей, недопущення безконтрольного проходу, проникнення в приміщення сторонніх осіб, проїзду транспортних засобів у внутрішній двір адміністративної будівлі, несанкціонованого витоку інформації, викрадення документів і майна тощо.

1.3. У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
пропускний режим - установлений у межах об'єкту охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкт та з об'єкта охорони;

перепустка- є документом, який засвідчує належність особи та підтверджує її повноваження;

об'єкт охорони – будівля, територія та майно  районної ради, визначені у договорі про надання послуг з фізичної охорони, укладеному з суб’єктом охоронної діяльності.

1.4. Дані   Правила    розповсюджуються    на   об’єкт,   розташований за адресою:

м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23.

1.5. Пропускний режим на об’єкті здійснюють охоронці відповідно до договору на здійснення послуг з фізичної охорони.

1.6. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у адмінбудівлю працівники служби охорони керуються чинним законодавством України, договором про надання послуг з охорони та цим Положенням.

1.7. В адмінбудівлі встановлюються один пост служби охорони для забезпечення пропускного режиму.

1.8. Ці Правила розміщуються в адмінбудівлі на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Організація пропускного режиму в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради

2.1. Вхід до (вихід з) адміністративної будівлі Кременчуцької районної ради здійснюється через центральний вхід.

2.2.Основними документами, що дають право працівникам районної ради та працівникам установ, організацій, з якими укладені договори на оренду приміщень районної ради, на вхід (вихід) до адміністративної будівлі Кременчуцької районної ради є перепустки (додаток 1 до Правил).

2.3.Перепустки також видаються керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад району, які призначаються на посаду  головою районної ради.

2.4.Організація роботи по виготовленню та відповідальність за видачу та реєстрацію перепусток покладається на керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

Перепустка видається строком на один рік, крім працівників, які приймаються на роботу на визначений строк та працівників, які обираються на посади та радникам, яким посвідчення видається на термін каденції  голови районної ради.

2.5.Перепустки підлягають обміну:

- після закінчення строку їх дії;

- у разі переведення працівника на іншу посаду;

- у разі зміни прізвища (імені чи по батькові);

- в інших обґрунтованих випадках.

2.6. Використання перепусток допускається протягом перебування працівника на відповідній посаді та лише під час виконання посадових обов’язків.

2.7. Усім громадянам надається вільний доступ до службових приміщень за наявності документу, що посвідчує особу.

2.8. Сторонні особи (громадяни), що відвідують адміністративну будівлю без документу, що посвідчує особу, допускаються у будівлю лише за погодженням з відповідальним працівником установи, організації, куди прямує особа. При цьому, працівник, установи, організації, з яким здійснювалось погодження, несе персональну відповідальність за дотримання відвідувачем вимог цих Правил, а також за своєчасне залишення відвідувачем адміністративної будівлі.

2.9.Представники засобів масової інформації допускаються до адмінбудівлі за редакційними посвідченнями штатного або позаштатного журналіста чи оператора.

2.10. Право безперешкодного доступу до адміністративної будівлі мають:

-народні депутати України;

-депутати районної ради;

працівники міліції, прокуратури, Служби безпеки України, Державної фінансової інспекції України, Антимонопольного комітету України, Державної податкової служби;

- голови сільських рад Кременчуцького району;

- начальник режимно-секретного органу;

- та інші особи, які мають на це право  відповідно до чинного законодавства України.

Зазначених осіб персонал охорони допускає на об’єкт охорони при пред’явленні ними службових посвідчень.

2.11. У разі проведення в адміністративній будівлі нарад, семінарів, засідань колегіальних та дорадчих органів, урочистостей, інших заходів, господарських та будівельних робіт, керівники установ, організацій, відповідальні за проведення зазначених заходів, надають коменданту адмінприміщення районної ради чи  відділу майна районної ради затверджені списки запрошених осіб за 3 робочі дні до проведення заходу.

2.12.Якщо захід носить масовий характер (кількість осіб, що бере у ньому участь, перевищує 10), доступ до адмінбудівлі здійснюється шляхом реєстрації по спискам . Для проведення засідань сесії районної ради, нарад, семінарів, зустрічей та інших заходів учасники та запрошені можуть увійти до адмінбудівлі у визначений час за списком, підписаним керівником який організовує проведення заходу.

2.13. Після закінчення заходу представник установи, організації, відповідального за його проведення перевіряє приміщення, в якому проводився захід, на предмет відсутності сторонніх предметів та пошкоджень майна.

2.14. Перебування працівників установ, організацій у адміністративній будівлі здійснюється відповідно до режиму праці, встановленого Колективними договорами цих установ, організацій.

2.15. Перебування в адміністративній будівлі у неробочі та святкові дні дозволяється працівникам виключно на підставі службової записки, затвердженої керівником установи, організації. Затверджені службові записки  подаються відповідними підрозділами коменданту адмінприміщення чи відділу майна районної ради до кінця робочого дня, що передує вихідним або святковим дням.

2.16. Ввіз (вивіз), внесення (винесення) майна дозволяється за службовими записками (заявками), підписаними матеріально відповідальною особою, погодженими керівником установи, організації.

2.17. Доступ до адмінбудівлі іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) дозволяється лише при наявності документу, що посвідчує особу та за погодженням з керівником (іншою відповідальною особою) установи, організації, куди прямує особа.

2.18. Під час прийому і роботи з іноземцями забороняється залишати їх без супроводжуючих осіб.

2.19. У разі спроби входу особи (осіб) до адмінбудівлі без дотримання вимог цих Правил та ігнорування законних вимог працівника служби охорони останній має право вжити до такого порушника (порушників) відповідні заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

2.20.У разі виникнення непередбачуваної ситуації працівник служби охорони негайно повідомляє чергову частину чи керівництво служби охорони для організації відповідного реагування.

2.21. Перебування відвідувачів у адмінбудівлі після закінчення робочого часу та у неробочі дні забороняється.

3. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на територію об’єкта охорони

3.1. В’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію внутрішнього двору регулюється персоналом охорони.

3.2. В’їзд у внутрішній двір дозволяється виключно:

- службовим автомобілям районної ради та районної державної адміністрації.  

3.3. Допуск на територію автомобілів сторонніх підприємств, організацій, установ для виконання навантажувально-розвантажувальних та інших робіт здійснюється з дозволу керівника установи, організації, яка замовила вказані роботи та за погодженням з керівництвом районної ради.

3.4. У разі стихійного лиха, пожежі та за інших надзвичайних обставин спеціальні машини з персоналом, а також аварійні бригади пропускаються на територію районної ради безперешкодно в супроводі персоналу охорони.

4. Порядок внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей

4.1. Внесення (винесення) матеріальних цінностей із адмінбудівлі, а також заміна меблів, устаткування, інвентарю, проводки електромережі або телефонного зв'язку дозволяється за накладними, підписаними відповідальними посадовими особами органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, розміщених у адмінбудівлі, до компетенції яких належить організація фінансово-господарської діяльності відповідного органу.

4.2. У разі необхідності фото-, відео- та звукозапису відповідна апаратура вноситься у адмінбудівлю з дозволу керівника органу, у якому буде проводитися відповідний запис.

5. Порядок прийому-передачі службових приміщень установ, організацій, розташованих а адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради, під охорону

5.1 Працівники установ, організацій зобов'язані:

- підтримувати службові приміщення і майно, яке в них знаходиться, у належному санітарному й технічному стані;

- дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з технологічним обладнанням і побутовими приладами, а також правил пожежної безпеки;

- сприяти охороні приміщень і майна, запобігати його пошкодженню або розкраданню.

5.2 Після закінчення робочого дня працівники установ, організацій повинні перевірити зачинення вікон, відключення від електромережі апаратури, вимкнення освітлювальних приладів, замкнути на ключ вхідні двері.

5.3. В робочі дні персонал охорони о 20 годині перевіряє (шляхом обходу території об’єкта) зачинення вікон, вхідних дверей службових приміщень, стан протипожежної безпеки. При виявленні порушень – вживає заходів з метою повідомлення керівника відповідного структурного підрозділу для вчинення дій щодо їх усунення.

5.4. Ключі від центрального входу, входу з внутрішнього двору адміністративної будівлі зберігаються у охоронця і передаються при прийомі-передачі чергування.

5.5. Ключами від центрального входу та входу з внутрішнього двору користується виключно персонал охорони.

5.6. Для прибирання службових приміщень адмінбудівлі ключі від них працівник служби охорони видає прибиральницям установи під підпис у журналі.

5.7. Прибиральниці під час роботи відповідають за збереження всіх матеріальних цінностей, які наявні в службових приміщеннях. Після завершення прибирання приміщень ключі здаються працівнику служби охорони.

Прибирання службових приміщень, які перебувають під охоронною сигналізацією, здійснюється лише у присутності відповідальних за ці приміщення співробітників.

5.8. Двері запасних виходів, горищ та підвальних приміщень тримають зачиненими, а ключі від них зберігаються на посту служби охорони. Проходи до дверей цих приміщень мають бути вільними. У разі надзвичайних ситуацій відчинення дверей забезпечують працівники служби охорони.

5.9. Працівники служби охорони, під час служби, відповідно до укладеного договору періодично здійснюють зовнішній огляд приміщень, які перебувають під охороною. У разі виявлення під час обходу ознак пожежі або затоплення, невимкнених електроосвітлювальних приладів, кондиціонерів, обчислювальної та іншої техніки дозволяється відкривати такі приміщення не менш як двом працівникам чергової зміни служби охорони. Про відкривання приміщення доводиться до відома відповідного начальника служби охорони, а також керівника відповідного органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади чи їх структурного підрозділу.

6. Відповідальність осіб

6.1.Працівники установ, організацій розташованих в адміністративній будівлі районної ради несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цих Правил.

6.2.Персонал, який здійснює пропускний режим в адміністративній будівлі, несе персональну відповідальність за недотримання вимог цих Правил.

 7. Прикінцеві положення

7.1. Про факт порушення пропускного режиму або виникнення надзвичайної ситуації охоронець зобов’язаний терміново повідомити голову районної ради, голову районної державної адміністрації або його першого заступника.                

ПРАВИЛА
перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради 

1. Загальні положення

1.1. Правила визначають поведінку громадян під час перебування в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради, яка знаходиться за адресою:  місто Кременчук, вул. Леніна, 14/23 (далі - адміністративна будівля).

1.2. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради, а також при вході до адміністративної будівлі та є відкритими для ознайомлення.

1.3.Усім громадянам надається вільний доступ до службових приміщень за наявності документу, що посвідчує особу.

2. Правила поведінки в адміністративній будівлі:

2.1. Громадяни мають дотримуватись тиші та громадського порядку.

2.2. Громадяни зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд.

2.3. Не допускається вхід та присутність в адміністративній будівлі у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння,  в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям, із плакатами та транспарантами, що містять у собі протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що посилюють шум.

2.4. Громадянам в адміністративній будівлі забороняється:
- палити, вживати спиртні напої або наркотичні засоби;

- нецензурно висловлюватись або вживати лайливі слова;

-знаходитися без дозволу у робочих кабінетах за відсутності працівників адміністративної будівлі, установ, організацій;

- використовувати адміністративну будівлю як житло;

- фізично перешкоджати роботі депутатів та працівників адміністративної будівлі, установ, організацій;

- пошкоджувати адміністративну будівлю та майно Кременчуцької районної ради;

- при собі мати колючі, ріжучі чи рублячі предмети або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, швайки, ножиці, молотки, в'язальні спиці тощо), холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балончики тощо), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, муляжі зброї, піротехнічні пристрої та вибухові речовини;

- проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею;

- проходити до приміщення з будь-якими візками, велосипедами, сумками, валізами, пакетами чи іншими предметами розміром більше як 55 х 35 х 15 см (крім портфелів та жіночих сумок).

3. Відповідальність за порушення Правил перебування (поведінки) в адміністративній будівлі Кременчуцької районної ради

3.1. У випадку порушення громадянами встановлених Правил поведінки в адміністративній будівлі депутати, працівники та служба охорони адміністративної будівлі мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень.

3.2. У разі якщо така особа продовжує вчиняти правопорушення, працівник служби охорони або інша уповноважена особа пропонує такому відвідувачу покинути адміністративну будівлю або викликає працівників міліції.

4. Прикінцеві положення

4.1. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження і є обов'язковими для дотримання.