Податкова інформує

Подати квартальну податкову звітність можна не пізніше 10 листопада

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – Кодекс) встановив, що платники податків зобов’язані вести облік своєї діяльності, звітувати про результати такої діяльності до контролюючих органів протягом встановлених термінів та своєчасно сплачувати податки.

Статтею 34 Кодексу визначено податкові періоди для звітування платників: календарний рік; календарне півріччя; календарні три квартали; календарний квартал; календарний місяць; календарний день.

Отже, податкову звітність подають до податкових органів за під­сумками звітного періоду у встановлений законодавством строк, по кожному податку окремо. Наприклад, за одним податком суб’єкти підприємництва декларують  державі щомісяця, за іншим -  щокварталу, за третіми  – раз на рік. Буває так, що періоди подання звітності з різних податків (зборів) збігаються і можна відзвітувати, так би мовити, за «один захід», якщо ж не співпадають, - доведеться за кожним окремо.

Звітувати за квартальною звітністю необхідно після закінчення кварталу, протягом 40 календарних днів (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу). Наприклад, за ІІІ квартал вона має надійти до податкової інспекції з 1 жовтня по 9 листопада. Оскільки, у цьому році 9 листопада припадає на вихідний день, тому останнім днем подання податкової звітності вважатиметься наступний за вихідним операційний (банківський) день, точніше –                 10 листопада (п. 49.20  ст. 49 Податкового кодексу України).

Не пізніше 10 листопада не забудьте подати:

- податкову декларацію з ПДВ за ІІІ квартал;

- податковий розрахунок за формою №1ДФ за ІІІ квартал;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної та фізичної особи-підприємця (третьої та п’ятої груп) за три квартали;

- податкову декларацію збору за спеціальне використання води за три квартали;

- податковий розрахунок з плати за користування надрами за ІІІ квартал;

- податкову декларацію з екологічного податку за ІІІ квартал;

- податкову декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали;

- податкову декларацію з туристичного збору за три квартали.

Щодо сплати… то для переважної більшості зобов’язань (якщо інше не передбачено законодавством) її термін триває протягом 10 календарних днів від граничного дня подання податкової  звітності з цього податку.

Будьте уважними! Незважаючи на те, що подання звітності у зв’язку з вихідним  (святковим) днем переноситься, строк сплати під перенесення не підпадає і сплатити, визначені суми податків та зборів, необхідно виключно до 19 листопада поточного року.

Пам’ятайте! Законодавством не передбачено ніяких поступок з будь-якого приводу (хвороба, перебував за містом тощо). Несвоєчасне звітування та несвоєчасна сплата податків (сплата їх не в повному обсязі) тягнуть за собою накладення на платника штрафних фінансових санкцій та пені без з’ясування причин чи обставин порушення, внаслідок яких воно відбулося.

 

Інформація для платників податку на прибуток. Хто повинен подати декларацію з прибутку за три квартали 2014 року не пізніше 10 листопада 2014 року?

Кременчуцька ОДПІ нагадує, право та необхідність подання декларації з податку на прибуток виникає у таких випадках:

  1) платник податку, який за підсумками 2013 року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у 2014-2015 роках, а за підсумками I кварталу 2014 року отримав прибуток, повинен подавати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

2) платник податку, який сплачував авансові внески, за підсумками I кварталу 2014 року не отримав прибутку або отримав збиток, мав право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку авансових внесків у II-IV кварталах 2014 року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до державної податкової інспекції протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

За підсумками трьох кварталів декларацію з податку на прибуток слід подати не пізніше 10 листопада 2014 року та сплатити податок на прибуток не пізніше 19 листопада 2014 року.

 

Cпособи подання податкової звітності

Відповідно до п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI  податкова декларація подається до органу державної податкової служби:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

При цьому великі та середні підприємства, подають податкові декларації до органу державної фіскальної служби в електронній формі. До речі, не тільки вони можуть звітувати «електронкою». Маючи бажання будь-яка юридична особа, підприємець та громадяни можуть звітувати через Інтернет, не полишаючи свого робочого місця чи оселі.

Для того, аби звітувати засобами телекомунікаційного зв’язку платник повинен укласти Договір з податковою інспекцією за місцем реєстрації та мати «електронні» підписи, які можна безкоштовно отримати в м. Кременчуці за адресою податкової інспекції: вул.Жовтнева, 43, кім. 205. Кілька хвилин на оформлення і все – ви електронний платник! З початку року майже  8 тисяч осіб скористалися такою нагодою.

Всю необхідну інформацію щодо одержання безплатних «електронних ключів» можна знайти на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (askidd.gov.ua).

 

Як виправити помилки в наданій податковій звітності

З метою одночасного захисту прав платників та дотримання фіскальних інтересів держави статтею 50 Податкового кодексу України від 02.121.2010 р. №2755-VI передбачено порядок внесення змін до податкової звітності.

Основних шляхів реалізації цієї процедури є три: подання нової декларації з виправленими показниками; надання уточнюючого розрахунку до податкової декларації; уточнення показників у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого виявлені помилки.

Подання нової податкової декларації можливе у випадку, коли термін звітування за відповідний період ще не минув. Тоді у якості звіту платника сприймається остання із наданих декларацій, а санкції за допущені помилки у розрахунках показників раніше наданих звітів за цей же період, що призвели до заниження податкових зобов'язань, не застосовуються.

Уточнюючі розрахунки можуть подаватися за встановленою формою і лише до початку перевірки платника контролюючим органом або після її завершення (але не під час її проведення). Подання такого розрахунку за період, що вже перевірений, зумовлює право фіскальної служби ініціювати проведення позапланової перевірки такого платника за відповідний період.

У випадку, якщо неточності, допущені при складанні податкової декларації, мають своїм наслідком заниження податкового зобов'язання (податку), платник повинен разом з їх уточненням самостійно нарахувати і сплатити штраф. Його розмір залежить від обраного варіанта виправлення помилок: 3 % від суми недоплати - у разі подання уточнюючого розрахунку; 5 % від суми недоплати - у разі її відображення у складі декларації, що подається за наступний податковий період. Різниться і порядок сплати: у першому випадку сума недоплати та штраф сплачуються до подання уточнюючого розрахунку, а у другому - сума недоплати, збільшена на штраф, відображаються у складі декларації за наступний період з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з певного податку. Отже, вони погашаються у складі даного грошового зобов'язання та у терміни, визначені щодо нього.

 

Сплачуєте податки – заповніть правильно розрахункові документи

Наказом Міндоходів від 22.10.2013 р. №609 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» передбачено, що до результатів проведеної контрольно-перевірочної роботи підрозділам податкового та митного аудиту враховуються наступні коди видів сплати:

- 130 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 131 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 134 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження);

- 354 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 355 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту.

 

Затверджено нову форму податкової накладної

Оприлюднено наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957, яким затверджено нову форму податкової накладної та Порядок її заповнення.

Варто зазначити, що суттєвих змін податкова накладна не зазнала. Проте її доповнено графою для відображення операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 7% (графа 9). Відповідно правила її заповнення прописано в Порядку.

Окрім того, згідно з оновленим Порядком, у разі здійснення постачання на експорт у рядку „Особа (платник податку) - покупець” податкової накладної зазначається найменування (П.І.Б.) нерезидента, у рядку „Місцезнаходження (податкова адреса) покупця” зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН „300000000000".

Наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

 

 

З 1 листопада слабоалкогольні напої повинні мати акцизні марки

Відповідно до Закону України від 31.07.2014 року №1621-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, з 1 листопада 2014 року акцизним податком оподатковуватиметься продукція товарних позицій 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД, в якій вміст спирту етилового складає 8,5 % об’ємних одиниць і більше.

Для таких алкогольних напоїв встановлено ставку акцизного податку у розмірі 70,53 грн. за 1 літр 100% спирту.

Нагадаємо, що до алкогольних напоїв віднесено продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів. Ті напої, які містять в собі спирт етиловий більше 8,5%, що раніше класифікувались як продукти дієтичного харчування, лікарські засоби, інша аналогічна продукція, що класифікується в товарних позиціях 2103 90 3000, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД і не маркувались акцизними марками, відтепер підпадають під категорію “алкогольних напоїв” з обов’язковим маркуванням марками акцизного податку. А відтак – для реалізації таких алкогольних напоїв з 1 листопада 2014 року, відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», суб’єктам господарювання необхідно буде одержати ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями.

Крім того, слід звернути увагу, що внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року №481/98-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Зокрема, посилено відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом підвищення розміру мінімальних сум штрафів від двох до десяти разів. Так, мінімальну суму штрафу:

- за оптову (включаючи імпорт та експорт) і роздрібну торгівлю спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій - з 1700 до 17000 гривень;

- за роздрібну торгівлю алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії, – з 1000 до 10000 гривень;

- за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку – з 8500 до 17000 гривень.

 

Первинні документи – підстава для визначення витрат

Фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, мають право враховувати витрати для визначення об’єкта оподаткування на підставі первинних документів, що підтверджують такі витрати.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування опрацювання даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

При складанні первинних документів слід дотримуватися загальних правил їх оформлення, передбачених для ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву фізичної особи - підприємця, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності,  визначено ст. 177 Податкового кодексу України.

 

Електронне адміністрування ПДВ має затверджений Порядок

Кабмін постановою від 16.10.2014 р. № 569 затвердив Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, який визначає:

- механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ;

- особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних у такій системі;

- механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Згідно з Порядком Держказначейство повинне до 25 грудня 2014 р. відкрити електронні рахунки платникам ПДВ, що зареєстровані платниками такого податку згідно з поданим до 15 грудня 2014 р. Державною фіскальною службою реєстром таких платників.

Рахунки відкриваються автоматично на безоплатній основі і виключно на підставі реєстру платників податку, який Державна фіскальна служба після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає казначейству. Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 січня 2015 р., —1 січня 2015 року).

Казначейство надсилає Державній фіскальній службі повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення контролери інформують платника податку про реквізити його електронного рахунка.

У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

 

До уваги платників ФСП!

  Державна фіскальна служба України 22 жовтня 2014 р. на офіційному web-порталі www.sfs.gov.ua в підрозділі «Регуляторна політика»/«Проекти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розмістила для обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку».

Проектом, зокрема, пропонується розмежувати порядок оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком (установити окремо об’єкт і базу оподаткування) для підприємств, які займаються рослинництвом, птахівництвом та тваринництвом, і встановити для підприємств, які займаються птахівництвом та тваринництвом, окрему ставку оподаткування ФСП — у відсотках від суми валового доходу.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Закону можуть надсилатися упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника:

 — поштову — Державна фіскальна служба України, Департамент розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників, Львівська площа, 8, м. Київ, 04655;

 — електронну — avitenko@minrd.gov.ua.

 

Ознайомтесь з оновленим Державним реєстром РРО

Фахівці Кременчуцької ОДПІ інформують платників про оприлюднення нового Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом ДФСУ від 14.10.2014 № 190.

До Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій включено 108 моделей (у попередній редакції їх було 105).

Це касові апарати, які відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів ДФС в електронній формі.

Платники можуть обрати найбільш оптимальну для себе нову модель техніки або модернізувати ту, яка вже використовується у роботі, приєднавши до неї відповідний модем.

З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі ДФСУ (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63344.html).

 

Податковий підкажчик допомагає бізнесу бути захищеним від ризиків

На головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) функціонує сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

Також  з липня поточного року  оновлення інформації на сайті щодо наявності заборгованості відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Крім того,  можливо перевірити статус перебування того чи іншого платника податків на обліку. Особливість сервісу полягає в тому, що дізнавшись про фактичний стан розрахунків платника податків з бюджетом, суб'єкт господарювання отримує можливість обміркувати доцільність співпраці з таким партнером по бізнесу.

 

Складання зведеної податкової накладної не є обов’язковою вимогою

Пунктом 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів України від 14.01.2014 р. № 10 (далі – Порядок), визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Водночас згідно з п. 17 зазначеного Порядку у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках з покупцем, продавцем може бути складено зведену податкову накладну.

Періодичність складання таких накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Така дата складання проставляється у графі 2 зведеної податкової накладної.

При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє продавця від складання зведеної податкової накладної.

Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому випадку складається податкова накладна, як визначено п. 16 Порядку.

До зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Враховуючи викладене, рішення щодо складання зведеної податкової накладної має прийматися сторонами договору з урахуванням особливостей зазначених у договорі умов поставки товарів і не є обов’язковою вимогою при здійсненні безперервних та/або ритмічних поставок товарів.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ