Фонд соціального страхування України інформує

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню i поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-IX (далі — Закон № 533) частину першу статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі-Закон № 1105) доповнено пунктом 51 такого змісту:

«на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію її спалахів та епідемій».

Відповідно, в абзаці 1 частини 2 статті 22 Закону1105 у редакції Закону № 533 також внесені зміни, а саме:

«Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — MCEK) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством».

Також зазначаємо, що Законом № 533 статтю 24 Закону N 1105 доповнено новою частиною такого змісту:

«Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу».

Тобто право на компенсацію втраченого заробітку від Фонду тепер мають усі працюючі особи на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також  на самоізоляції під медичним наглядом.

Це важливий крок для забезпечення соціального захисту застрахованих осіб.

Допомога від Фонду за такими страховими випадками буде становити 50% від середньої заробітної плати застрахованої особи незалежно від тривалості страхового стажу та буде фінансуватись, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачуються за рахунок коштів роботодавця).

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону № 1105 виплати будуть здійснюватися Фондом на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності.

Порядок i умови видачі, здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.

Телефони Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області:

з питань заяв-розрахунків

т. (0536)74-73-05

з питань роботи зі страхувальниками

т. (0536)74-72-29

з питань медичних та соціальних послуг

т. (0536)74-72-21

з питань матеріального забезпечення та страхових виплат

т. (0536)74-71-47

Електронна пошта для листування

krev.po@fssu.gov.ua