ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності

  1. Дата, час і місце проведення конкурсу: 06.04.2020 о 09:00 год., м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23, каб. 223.
  2. Відомості про обєкти оцінки:
  • - Бокси гаражів, загальна площа - 179,6 м2, адреса: м. Кременчук, просп. Полтавський, 32.
  • - Нерухоме майно, не житлові будівлі і споруди, загальна площа – 602 м2, адреса: м. Кременчук, вул. Приходька, 55.
  • - Гараж, загальна площа - 27,7 м2, адреса: м. Кременчук, вул. Майора Борищака, 31
  1. Кінцевий термін подання документів: 02.04.2020.
  2. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею

  1. Перелік документів, необхідних для участі:

- заява про участь у Конкурсі за встановленою формою (Додаток 2);

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею (за необхідності);

- письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності);

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті за написом «Конкурсна пропозиція» і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою

  1. Місцезнаходження Комісії, контактні телефони:

м. Кременчук, вул. Соборна 14/23, каб. 223, тел. 74-17-03.

Голова комісії – Кормушин Владислав Олександрович, начальник відділу майна Кременчуцької районної ради.