Фонд соціального страхування України інформує

Забезпечення гарантованого соціального захисту застрахованих осіб і потерпілих на виробництві, проведення своєчасного фінансування витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг є головним пріоритетом у роботі Фонду соціального страхування України (далі – Фонд).

Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Кременчуцьке відділення) здійснює всі необхідні заходи для виконання покладених на нього завдань і функцій щодо своєчасного та повного надання матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг застрахованим особам та потерпілим на виробництві міста Кременчука і Кременчуцького району.

За 2019 рік у Кременчуцькому відділенні було прийнято від страхувальників та опрацьовано 6577 заяв-розрахунків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам на загальну суму 107,0 млн грн, в т. ч:

- на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, хворим членом сім’ї, 18922 особам використано 85,2 млн грн по 31732 листках непрацездатності;

- на виплату допомоги по вагітності та пологах 837 особам використано 21,4 млн грн по 999 листках непрацездатності;

- на виплату допомоги на поховання у 87 випадках використано 0,4 млн грн.

З метою раціонального використання коштів Фонду фахівцями Кременчуцького відділення постійно проводиться моніторинг коштів, заявлених роботодавцями на виплату допомог застрахованим особам. За результатами такого моніторингу в 2019 році було попереджено неправомірних витрат страхувальниками на загальну суму 41080,7 грн.

Крім того, контроль за використанням коштів соціального страхування протягом минулого року забезпечувався шляхом проведення документальних перевірок страхувальників. У 2019 році фахівцями Кременчуцького відділення за результатами зазначених перевірок було повернуто до бюджету Фонду неправомірно використаних страхувальниками коштів у розмірі 152869,0 грн. Загальна сума охоплених перевірками коштів по місту та району за 2019 рік склала 48,2 млн грн.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV (зі змінами) після отримання фінансування роботодавцем на окремий поточний рахунок допомога виплачується працівникам у найближчий після дня призначення строк, встановлений для виплати заробітної плати. Законодавством не забороняється роботодавцю здійснювати таку виплату відразу після отримання коштів від Фонду. Часто це суттєво може скоротити термін очікування застрахованими особами необхідної допомоги.

Не менш важливим напрямом роботи Кременчуцького відділення є нарахування і здійснення щомісячних та одноразових страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Фінансування страхових коштів зазначеним особам проводиться у випадках тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також у разі смерті потерпілого.

Станом на 01.01.2020 кількість осіб, яким призначено страхові виплати, становила 1348 потерпілих, із них 91 внутрішньо переміщена особа. Протягом минулого року за наслідками нещасних випадків на виробництві спеціалістами відділення було прийнято заяви на отримання страхових виплат від потерпілих та членів їх сімей, за результатами розгляду яких сформовано 21 справу.

Усього за 2019 рік Кременчуцьким відділенням здійснено фінансування по страхових виплатах на загальну суму 38,0 млн грн, в т. ч.:

- на щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсують відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, та особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, використано 36,1 млн грн;

- на страхові виплати одноразової допомоги потерпілим у разі стійкої втрати працездатності та членам їх сімей (у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві) використано 0,7 млн грн;

- на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності використано 1,2 млн грн.

З метою посилення соціального захисту потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 160 у березні 2019 року фахівцями Кременчуцького відділення було проведено перерахунок страхових виплат до збільшення 1376 особам на загальну суму 143 164,36 грн.  

За минулий рік Кременчуцьким відділенням проведені страхові виплати потерпілим на виробництві в повному обсязі.

Значну частку витрат коштів Фонду складають витрати на оплату лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань, а також страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві.

У 2019 році на реабілітаційне лікування 186 застрахованих осіб та дітей у супроводі дорослих було витрачено 2,6 млн грн.

Стаття витрат на медичну та соціальну допомогу потерпілим на виробництві включає:

- лікування потерпілих та їх медичну реабілітацію;

- санаторно-курортне лікування;

- забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- різні види протезування;

- забезпечення лікарськими засобами та вироби медичного призначення;

- придбання спеціальних засобів пересування (коляски);

- спеціальний медичний та постійний сторонній догляд, побутове обслуговування;

- компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю та ін.

Загальна сума витрачених коштів за статтею «Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу» за 2019 рік по Кременчуцькому відділенню склала 2,9 млн грн.

Таким чином, протягом 2019 року соціальний захист застрахованих осіб та потерпілих на виробництві Кременчуцьким відділенням проводився за всіма напрямами роботи Фонду в повному обсязі. Контроль за цільовим та раціональним використанням страхових коштів забезпечувався завдяки сумлінному і належному виконанню своїх функціональних обов’язків усіма фахівцями Кременчуцького відділення.