Звіт голови Кременчуцької районної ради про свою діяльність

Статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Тому я, як голова Кременчуцької районної ради, доповідаю про проведену роботу за період з грудня 2018 року по грудень 2019 року.

Хочу зазначити, що звіт голови районної ради – це, в першу чергу, підведення підсумків нашої з вами спільної роботи, кожного депутата, постійних комісій районної ради, сільських голів району, виконавчого апарату районної ради.

Районна рада – це колективний представницький орган, і тому всі форми і методи роботи ґрунтувалися на спільному опрацюванні питань, прийнятті колективних рішень.

У звітному періоді депутатський корпус районної ради і я особисто у своїй діяльності керувались основним критерієм – спрямування зусиль на розвиток району та підвищення рівня життя його жителів. Разом ми прагнули якомога ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені діючим законодавством і, головне, компетентно приймати відповідні рішення.

Свою діяльність у звітний період районна рада здійснювала відповідно до законодавства України: Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, затвердженого на їх основі Регламенту роботи районної ради VІІ скликання та на підставі перспективних і поточних планів роботи ради, які складаються з урахуванням пропозицій депутатів, профільних постійних комісій, підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій, звернень громадян.

Діяльність районної ради у звітному періоді спрямовувалась на захист спільних інтересів територіальних громад району, ефективне управління об’єктами комунальної власності громад сіл, раціональне використання фінансових ресурсів, посилення контролю за діяльністю органів виконавчої влади, виконання делегованих радою повноважень, вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин, затвердження в установленому порядку та реалізацію районних програм.

Непрості умови сьогодення, катастрофічна нестача коштів вносять свої корективи до планів і задумів. І я особисто, і депутати на місцях змушені віддавати перевагу одним напрямкам діяльності за рахунок інших. Однак, незважаючи на труднощі та перепони, з якими нам доводиться стикатися, районна рада продовжує виконувати свої функції, а іноді навіть береться за розв’язання проблем, які мали б вирішувати зовсім інші структури. І успішно вирішує!

Спільно з депутатським корпусом ради я всі сили спрямовував на вирішення таких питань, як соціально-економічний розвиток району, формування і виконання районного бюджету, створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, фінансування та забезпечення належної діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району. Те позитивне, що зроблено, – це результат нашої з вами співпраці.

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесійна діяльність складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

За звітний період проведено 6 пленарних засідань районної ради, на яких було прийнято 133 рішення. Звичайно, немає можливості й потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна їх більшість стосувалась соціального й економічного розвитку району, виконання бюджету, забезпечення виконання вимог законодавства щодо соціального захисту населення, розвитку гуманітарної сфери.

До підготовки питань, які виносилися на розгляд районної ради, ми намагалися максимально залучати депутатів районної ради, постійні комісії, працівників районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій району для забезпечення об’єктивності та неупередженості.

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради, виконавчий апарат своєчасно забезпечував  депутатський корпус проєктами рішень з основних питань, матеріалами довідкового характеру, іншими допоміжними друкованими матеріалами, які виносились на розгляд пленарних засідань, президії чи постійних комісій районної ради.

На пленарні засідання запрошувалися представники сільських рад, начальники управлінь та відділів районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій району, засобів масової інформації. Це сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.

Варто зупинитись і на участі депутатів у пленарних засіданнях сесій. В основному, депутати з відповідальністю ставляться до виконання своїх повноважень. Відвідуваність пленарних засідань сесій депутатами ради в середньому становить 64,71%. Найменший показник за звітний період був 50% – 17 присутніх депутатів (тоді пленарне засідання довелося перенести), 79,42% – найбільший показник (27 присутніх депутатів). Загалом, оцінку роботи депутата роблять виборці, з якими відповідно до Закону «Про статус депутатів місцевих рад» депутат зобов’язаний підтримувати зв’язок та перед якими має звітувати про свою роботу, але мені зі свого боку хотілося б закликати своїх колег до активнішої участі у пленарних засіданнях.

Процес ухвалення рішень та формування консолідованого підходу депутатів районної ради до розв’язання багатьох важливих питань, що вносились на розгляд пленарних засідань районної ради значною мірою залежав від ефективної та злагодженої роботи її дорадчого органу – президії районної ради, до складу якої окрім мене та заступника голови районної ради входять голови постійних комісій, голови фракцій та виконувач обов’язків голови райдержадміністрації. На засіданнях президії обговорювався та погоджувався не лише порядок денний пленарних засідань ради, а й розглядалися важливі питання для забезпечення життєдіяльності підприємств, установ, організацій району.

Хочу зауважити, що члени президії висловлювали чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань, що в свою чергу дозволило прийняти виважені, конкретні рішення.

Не менш важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Тому, звітуючи сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити надзвичайно важливу роль діяльності постійних комісій у підвищенні ефективності роботи ради. З практики видно, що активна робота депутатів на засіданнях постійних комісій дає позитивні наслідки на пленарному засіданні, коли зроблено аналіз запропонованих проєктів рішень та зрозуміло зміст того чи іншого питання, і вже на сесію депутати з’являються, провівши між собою обговорення і дійшовши певних висновків.

У районній раді сьомого скликання діє 6 постійних комісії, засідання яких проводяться відкрито і гласно із залученням керівників та інших посадових осіб установ та організацій району. При підготовці сесій районної ради продовжувалась практика попереднього розгляду максимальної кількості питань на засіданнях постійних комісій, що дало можливість приймати більш виважені рішення та оперативно розглядати їх у ході пленарних засідань сесій районної ради. Саме там опрацьовуються проєкти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням.

Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з фінансовим відділом районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради на засіданнях комісій дає змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проєктів документів. Щодо напрямків роботи, то перевага, звичайно, надавалась розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем району. Основні з них стосувались соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, формування районного бюджету та заслуховування звітів про його виконання, зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в організації життя району, забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, розвиток фізичної культури і спорту, соціального захисту та інші питання.

В цілому робота постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю.

За звітний період було проведено 18 профільних засідань постійних комісій районної ради, на яких розглянуто та прийнято рекомендації по 75 питаннях.

Хочеться відмітити, що найбільш плідно працювали комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань будівництва, транспорту і зв'язку, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою. Засідання даних комісій відбувалися не лише відповідно до плану роботи, а й по мірі необхідності для розгляду питань, які потребували негайного вирішення. Відповідно і найбільше навантаження протягом звітного періоду мали дані постійні комісії. Так постійна комісія районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (голова комісії – Черниш Микола Костянтинович) провела 8 засідань та розглянула 42 питання, що стосувалися внесення змін до районного бюджету та фінансового забезпечення функціонування установ та підприємств району; постійна комісія районної ради з питань будівництва, транспорту і зв'язку, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою (голова комісії – Кузнєцов Олександр Сергійович) провела 7 засідань, на яких члени комісії розглянули 25 питань.

Постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення (голова комісії – Маз Наталія Юріївна) проведено 3 профільних засідання і розглянуто 9 питань.

На жаль, не всі постійні комісії районної ради працювали активно. У цьому я бачу і своє недопрацювання, оскільки відповідно до Положення про постійні комісії Кременчуцької районної ради 7 скликання я, як голова районної ради, є координатором роботи постійних комісій. Так засідання постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та екології (голова комісії – Буленко Віталій Іванович) проводилося лише раз; постійна ж комісія районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами масової інформації (голова комісії – Близнюк Ігор Володимирович) взагалі не проводила у звітному періоді свої засідання через відсутність кворуму (за виключенням засідання 13 грудня, коли було розглянуто 1 питання, що винесено на сесію), проте окремі члени даної комісій регулярно брали активну участь у спільних засіданнях постійних комісій. Спільних засідань постійних комісій районної ради всього було проведено 8, і на них розглянуто 86 питань. Загалом хотілось би побажати, щоб депутати активізували свою діяльність у постійних комісіях щодо виконання власних повноважень.

Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави.

Кременчуцька районна рада та її керівництво працює за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законодавчими актами. На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради, який повноцінно функціонує ось уже кілька років. На ньому розміщується інформація стосовно роботи ради та її виконавчого апарату в сесійний та міжсесійний періоди, опубліковуються проєкти рішень, ухвалені рішення та результати поіменного голосування, ведеться оприлюднення матеріалів згідно Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні закупівлі». Своєчасне розміщення на інтернет-сторінці питань, що вносяться на розгляд сесій районної ради, дає змогу депутатам та громадськості знайомитися з проєктами рішень та довідковими матеріалами до них, належно готуватися до пленарних засідань. На сайті також розміщуються новини, оголошення та багато іншої корисної інформації. За звітний період було опубліковано більше 100 статей інформаційного характеру.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за звітний період мною, як головою районної ради, було видано 161 розпорядження, з них: стосовно підготовки і роботи сесій ради – 6; з кадрових питань – 65; про нагородження Почесними грамотами та Грамотами Кременчуцької районної ради – 18; які стосуються питань оренди майна – 33; стосовно діяльності керівників комунальних закладів та установ – 2; з інших питань – 37.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та розділу третього статті 111 Регламенту роботи, депутати районної ради протягом звітного періоду продовжували використовувати у своїй діяльності таку форму роботи, як депутатський запит.

Через районну раду депутат має можливість звернутись зі своїм запитом до голови районної ради, керівників підприємств, установ, організацій розташованих на території району незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб, щодо вирішення питання, надання офіційного роз’яснення або викладення позиції з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

Позитивною є практика прийняття депутатських запитів та звернень на пленарних засіданнях ради. Так за звітний період було прийнято 6 депутатських звернень та 1 запит, які направлено відповідно Президентові України, до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації тощо. Отримані ж відповіді на звернення оприлюднюються на сайті районної ради.

Мною, як головою ради, та очолюваним мною виконавчим апаратом, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Проводиться систематична робота із зверненнями громадян. Здійснюються заходи щодо удосконалення цієї роботи в межах чинного законодавства. Згідно із Законом України «Про звернення громадян», визначені дні та години прийому громадян керівництвом ради (головою районної ради – щопонеділка, заступником голови – щочетверга), хоча прийом фактично ведеться щоденно, а раз на тиждень практикується проведення прямого телефонного зв’язку. Звернення громадян, які надходили під час особистого прийому, під час виїзних прийомів, завжди намагалися вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію. Вирішено майже всі питання, які належать до компетенції районної ради. Інші направлені для відповідного реагування у відповідні інстанції.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до районної ради надійшло 6 запитів та звернень від фізичних, юридичних осіб та громадських організацій, з яких 5 запитів на інформацію задоволено повністю, 1 – частково та надано відповідні роз’яснення.

Депутатський корпус та працівники виконавчого апарату районної ради працюють відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Кременчуцькій районній раді та її виконавчому апараті. Для попередження реального чи потенційного конфлікту інтересів, що виникає під час розгляду на сесіях ради окремих питань, подається заява про відмову брати участь у голосуванні з даного питання.

У районі на даний час діють 28 цільових програм, серед яких 7 програм з питань медицини та соціального захисту населення, 7 – спрямовані на забезпечення галузі освіти, культури та спорту й фізичної культури, 4 програми розроблені для підтримки аграрного комплексу та вирішення екологічних проблем регіону, 3 – націлені на дотримання законності, територіальної оборони та правової освіти населення та інші.

Контроль за реалізацією довгострокових програм впродовж терміну їх дії районна рада переважно здійснює через профільні комісії, які не менше одного разу на рік заслуховують інформацію про хід виконання програми та подають її виконавцям свої зауваження та пропозиції.

За звітний період на пленарних засіданнях ради внесено зміни й доповнення до 10-ти програм. Опрацьовано звіти про виконання 6 програм попередніх періодів та прийнято рішення про їх закриття.

Невід'ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу.

Питання формування бюджету, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради.

Спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації та постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціального розвитку району своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з метою використання наявних фінансових ресурсів та забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

Роботу районної ради неможливо оцінити без урахування тих політичних подій, які відбулися і проходять в цей час у державі: сучасні зміни у законодавстві, я маю на увазі реформи в основних галузях, які розпочато, але не завершено, децентралізація та посилення ролі органів самоврядування в суспільстві. Суттєво змінились акценти щодо ролі місцевого самоврядування.

Успішному розв'язанню багатьох соціально-економічних проблем, які стоять  перед територіальними громадами, сприяє співпраця між органами місцевого самоврядування різних рівнів. Значною мірою наші успіхи залежать від впровадження державної політики на місцях. Саме завдяки спільній роботі з сільськими радами вдавалося вирішувати нагальні питання.

Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу ще раз наголосити, що сьогоднішній результат роботи – це колективна праця кожного депутата, кожної постійної комісії, президії, сесійна робота і, безумовно, робота виконавчого апарату районної ради. У підвищенні ефективності діяльності районної ради немалу роль відіграє саме виконавчий апарат районної ради. Протягом року працівники апарату здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, президії районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм за необхідності консультативно-методичну допомогу.

Хочу подякувати всім, хто налаштований сьогодні на співпрацю з районною радою, а така співпраця є, і з виконавчою владою в районі, між радами і депутатами різних рівнів, у тому числі і з депутатами обласної ради.

Я ж, як голова районної ради, прагнув організувати роботу так, щоб рада повніше й ефективніше здійснювала свої повноваження. Діяла послідовно, зосереджено із врахуванням інтересів наших виборців. Я розумію, що в районі ще існує чимало невирішених проблем. Тому запевняю, що й надалі буду діяти спільно з вами в інтересах Кременчуччини та її людей.

Щиро всім дякую за підтримку, взаєморозуміння та спільну роботу!

Голова районної ради Андрій Дрофа