Рішення 31 сесії районної ради 7 скликання "Про районний бюджет на 2020 рік"

 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять  перша  сесія  сьомого  скликання)

 РІШЕННЯ

від 20 грудня 2019 року

      м. Кременчук                 

 

Про районний бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",

            районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету в сумі 82 343 482 гривні, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 80 808 692 гривні та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 534 790 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі  82 343 482 гривні, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 79 309 832 гривні та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3 033 650 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 100 000 гривень, що становить 0,13 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі  1 498 860 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі  1 498 860 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд районного бюджету в розмірі 50 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 Районна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.  Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 9 280 307 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.    Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною  другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Кременчуцької райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Доручити підписання договорів на одержання короткотермінових позик начальнику фінансового управління Кременчуцької районної державної адміністрації Піддубній Оксані Вікторівні та заступнику начальника – начальнику бюджетного відділу фінансового управління Кременчуцької районної державної адміністрації Бондаренко Ользі Миколаївні.

11. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 дів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановлених Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету фінансове управління Кременчуцької райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків у межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

13. Відповідно до пунктів 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України затвердити на 2020 рік формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету сільським бюджетам на здійснення окремих видатків, визначених підпунктом “а” пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та пунктом 5 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України згідно з додатком 7 до цього рішення та обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 8 до цього рішення.

14. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

15. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  районній раді оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті Кременчуцького району "Перемога".

17. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління Кременчуцької райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

       ГОЛОВА

РАЙОННОЇ РАДИ                                                                 А.О.ДРОФА