Фонд соціального страхування України інформує

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ  ВІДДІЛЕННЯ

вул. Європейська, 68А, м. Кременчук, 39601, тел. +38(0536) 74-72-29, krev.po@fssu.gov.ua

 До уваги населення, зокрема застрахованих осіб, що працюють на підприємствах в установах та організаціях міста Кременчука та Кременчуцького району!

Антикорупційна реформа визнана в нашій державі найбільш нагальною. Вона потребує належного законодавчого забезпечення, створення дієвої системи державних органів, належного координування, формування та реалізації антикорупційної політики, а також превентивних заходів запобігання корупції.

З 26.04.2015 діє Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), відповідно до якого, корупція – це використання особою, яка постійно або тимчасово обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків (інше), наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди.

Корупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене вищезазначеною особою, за яке Законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. У свою чергу, неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Підсумком вищевикладеного є те, що будь-яка дія посадової особи, пов’язана з протиправним використанням даних їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою отримання неправомірної вигоди розглядається в законодавчому порядку, як корупційне правопорушення.

Неправомірні дії працівників управління виконавчої дирекції Фонду та його відділень під час виконання своїх службових обов’язків і містять ознаки корупції, також підпадають під дію Закону.

Важливу роль в ефективній боротьбі проти корупції в Україні відіграють особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривачі). За наявності обґрунтованого переконання, що інформація, якою володіє викривач, є достовірною, він може звернутися з повідомленням про порушення вимог Закону до виконавчої дирекції Фонду, управління виконавчої дирекції Фонду та його відділень.

Відповідно до Закону, повідомлення може бути анонімне без зазначення авторства. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підглядає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Зокрема до фактів про порушення належать:

порушення обмежень щодо отримання подарунка;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції.