Фонд соціального страхування України інформує

Аналіз захворюваності серед працюючого населення

міста Кременчука та Кременчуцького району

Місто Кременчук – великий індустріальний центр Полтавщини, а також адміністративний центр Кременчуцького району. На території міста і району функціонує значна кількість промислових та аграрних підприємств, організацій з різними формами власності і суб'єктів підприємницької діяльності. Усі вони використовують найману працю та є страхувальниками, які перебувають на обліку в Кременчуцькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Кременчуцьке відділення).

Одним із основних завдань Кременчуцького відділення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-ХІV є реалізація права застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Щороку під час складання бюджету Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) проводиться детальний аналіз витрат коштів Фонду, у тому числі на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. У Кременчуцькому відділенні за 11 місяців 2019 року порівняно із відповідним періодом 2018 року сума витрат коштів за усіма видами матеріального забезпечення зросла на 18 відсотків. Однією з причин такого зростання витрат є  ріст середньоденної заробітної плати працюючих.

Кременчуцьким відділенням постійно проводиться аналіз захворюваності працюючого населення по місту та району, виходячи з даних, відображених у заявах-розрахунках на отримання коштів для виплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї). Цей аналіз дає змогу своєчасно виявити зростання рівня захворюваності у страхувальників та, відповідно, встановити зв’язок із роботодавцем для виявлення причин тимчасової непрацездатності працівників і запобігти можливому зловживанню під час використання коштів Фонду.

За попередніми підсумками поточного року відповідно до даних заяв-розрахунків, які були подані страхувальниками до Кременчуцького відділення протягом 11 місяців 2019 року, кількість заявлених днів тимчасової непрацездатності (без урахування днів по вагітності та пологах) склала 251724, у той час як у 2018 році – 280369 днів, що складає 89,8 відсотка. Тобто цьогоріч відбулося зменшення захворюваності на 10,2 відсотка.

Такі показники, в першу чергу, пов’язані зі скороченням чисельності працюючих на підприємствах міста Кременчук та Кременчуцького району, а саме:

  • - ПрАТ “Кременчуцький колісний завод” – на 50 %;
  • - ПрАТ “АвтоКрАЗ” – на 22 %;
  • - ПАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” – на 19 %;
  • - ТОВ “Кременчуцький хлібокомбінат” – на 19 %;
  • - ПП ВТК “Лукас” – на 14 відсотків.

Крім того, майже стовідсоткове скорочення працюючих відбулося на фірмі “Укртатнафтасервіс”.

Окрім цього, однією з причин зменшення днів тимчасової непрацездатності застрахованих осіб є припинення юридичних осіб у зв’язку з реорганізацією та зміною місцезнаходження страхувальників. У свою чергу, реорганізація юридичних осіб часто проводиться зі значним скороченням чисельності працюючих. Яскравим прикладом є ліквідація в місті Кременчуці стоматологічних поліклінічних комунальних закладів та створення комунального некомерційного медичного підприємства “Кременчуцький міський стоматологічний центр”, що призвело до скорочення працюючих майже на 35 відсотків.

Проблема росту захворюваності серед населення вимагає детального вивчення, контролю й тісної співпраці Кременчуцького відділення з роботодавцями та лікувально-профілактичними закладами.

Фахівцями Кременчуцького відділенням постійно здійснюється аналіз показників захворюваності населення, визначаються страхувальники, в яких спостерігається зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (у т.ч. по догляду за хворою дитиною), проводиться вивчення причин підвищення показників (умови праці, вікова складова працюючих, відсоткове співвідношення осіб, що хворіють, до загальної чисельності працюючих, довготривалість, причини та періодичність захворювань).

На постійній основі працівники Кременчуцького відділення проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо неухильного дотримання норм чинного законодавства під час призначення допомоги застрахованим особам. Також страхувальникам наголошується на своєчасному проведенні перевірки правильності оформлення документів, що є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, правильності визначення страхового стажу застрахованих осіб, що впливає на розмір допомоги або її обмеження.

Із січня по листопад 2019 року працівниками Кременчуцького відділенням були організовані зустрічі з головами комісій (уповноваженими) із соціального страхування ПрАТ “Кредмаш”, ТОВ “Укртатнафтасеріс”, ПП ВТК “Лукас”, ТОВ “ВКП “Котлогаз”, ПрАТ “Кременчукгаз” та КНМП “Кременчуцька міська дитяча лікарня”, а також проведено навчальний семінар для страхового активу ПрАТ “АвтоКрАЗ”.

Робота з комісіями (уповноваженими) із соціального страхування триває й під час проведення фахівцями Кременчуцького відділення планових документальних перевірок правомірності використання коштів Фонду. Так, діяльність у цьому напрямі призвела до зниження рівня захворюваності та, відповідно, до зменшення показників витрат коштів Фонду на таких підприємствах, як: КП “Кременчукводоканал”, КП “Теплоенерго”, ПАТ “Кременчуцький завод металевих виробів”, ПрАТ “Кредмаш”, ПП ВТК “Лукас”, ПАТ  “Кременчуцький сталеливарний завод”, ПАТ “Укртатнафта”. Високий рівень захворюваності надалі зберігається на ПАТ “Кременчуцький вагонобудівний завод”.

Надзвичайно продуктивною була участь фахівців Кременчуцького відділення у нарадах із адміністраціями та медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів міста й району щодо посилення контролю за дотриманням порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, та порядку заповнення листків непрацездатності. Протягом 11 місяців поточного року такі наради відбулися в КНМП “Лікарня інтенсивного лікування “Кременчуцька”, КНМП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1”, КНМП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2”, КНМП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3”, КНМП “Лікарня відновного лікування”, КНМП “Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня”, КНМП “Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського”, КНМП “Кременчуцька міська лікарня Правобережна”, а також на КНП “Кременчуцька центральна районна лікарня”.

Проблема захворюваності серед працюючого населення спостерігається й через відсутність профілактичних заходів як з боку роботодавців, так і з боку Фонду. На жаль, на сьогодні у Фонді відсутній такий напрям роботи, як санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, яке було дієвим профілактичним заходом захворюваності, проте є лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. За відгуками осіб, що пройшли реабілітацію, та лікарів, які займалися лікуванням таких хворих, ця соціальна послуга має величезне значення у наданні якісної медичної допомоги хворим та запобіганні рецидивам багатьох хвороб.

Забезпечення гарантій працюючим громадянам щодо їх соціального захисту – пріоритетне завдання Фонду, для успішної реалізації якого необхідна участь усіх сторін соціального партнерства.