Фонд соціального страхування України інформує

З 01 липня 2019 року нещасні випадки на виробництві будуть розслідуватися по-новому

Охорона життя й здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, оскільки безпосередньо впливає на працездатність людини, а відтак – на її добробут і подальший розвиток держави.  

Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області постійно проводить профілактичну роботу з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Ми стоїмо на захисті інтересів працюючих, охорони їхнього життя й здоров’я.

17 квітня 2019 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 337 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” (далі – Порядок), якою удосконалено механізми розслідування й обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовано питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві. Ця постанова набере чинності з 01 липня 2019 року.

Зменшення обсягів виробництва, погіршення умов праці неодмінно призводять до збільшення порушень нормативів з охорони праці й зростання кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Одним із основних завдань Кременчуцького відділення управління є допомога керівництву та службам охорони праці підприємств в організації та проведенні профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, а також інформування працюючих громадян міста Кременчука та Кременчуцького району про основні зміни законодавства в сфері охорони праці.

Звертаємо увагу, що дія нового Порядку поширюється на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.

Відповідно до нового Порядку рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним. Окрім того, з 01 липня 2019 року вступає в силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, який триватиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати його настання.

Також документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).

Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо нещасний випадок не пов'язаний із виробництвом), акт за формою Н-5 скасовано.

Здійснюючи заходи, спрямовані на запобігання страховим випадкам та усунення загрози здоров'ю працівників підприємств усіх форм власності, страхові експерти з охорони праці Кременчуцького відділення управління разом із органом державного нагляду за охороною праці, органами місцевої влади та профспілками прагнуть, щоб керівники та роботодавці дбали не лише про збільшення обсягів виробництва й прибутків, але й про працівників. Не зважаючи на те, що сучасне виробництво удосконалюється з кожним роком, воно має свої небезпечні ризики. Навіть за офісним столом можна серйозно травмуватися чи отримати професійне захворювання.

Безпека праці та гідна заробітна плата є гарантією стабільності виробництва, підвищення продуктивності праці та збереження здоров'я і життя працюючих.

За інформацією Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області