ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній оцінці нерухомого майна

Найменування та місцезнаходження об’єкта оцінки: три блоки гаража, загальною  площею 141,1 м2, за адресою: м.Кременчук, вул. Миколи Залудяка,14.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою  розрахунку орендної плати та укладання договору оренди.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданим відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду в проведенні подібної оцінки;

-  письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію у запечатаному конверті  з написом «Конкурсна  документація»  з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених із замовниками, за підсумками попередніх конкурсів тощо).

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті з написом «Конкурсна пропозиція» і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація та конкурсна пропозиція надсилається (або подається особисто) до приймальні Кременчуцької районної ради за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Соборна,14/23,  не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або несвоєчасного її подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 24.06.2019 року об 11.00 у приміщенні Кременчуцької районної ради за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Соборна,14/23 (каб. №223). Телефон для довідок: (05366) 74-17-03, ф.(05366) 74-21-64

Кременчуцька районна рада