Управління Держпраці у Полтавській області інформує

Про визначення назви посади.

Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Національним Класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 року за № 327 (зі змінами).

У разі відсутності у Класифікаторі Професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою.

Класифікатором професій також передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професій) (Додаток В до Класифікатора).

За наявності потреби в розширенні назв посад (професій) можуть використовуватись терміни і слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умовами дотримання лаконічності викладу.

Під час утворення розширених назв посад (професій) зберігається код базової посади (професії).

Слід зазначити, що роботодавцю надається право самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви мають відповідати Класифікатору професій.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників на основі кваліфікаційної характеристики найближчої за своїми обов’язками професійної назви роботи або з урахуванням розподілу праці, завдань та обов’язків, які плануються, або фактично склалися між працівниками у робочому процесі.

    За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогізної.

 

Щодо виплати середнього заробітку відповідно до статті 119 КЗпПУ.

Відповідно до статті 119 КЗпП України на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. За працівниками, призваними на строкову службу, під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Зазначені норми передбачають, що між працівником, призваним на строкову військову службу в особливий період та роботодавцем, зберігаються трудові відносини, а він лише увільняється від виконання обов’язків із збереженням місця роботи, посади та виплатою середнього заробітку строком до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення.

Тобто, виходячи з вищевикладеного середня заробітна плата зберігається лише за працівниками. Для осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу зі спеціальним званням і які призвані на строкову військову службу, такі виплати не передбачені, оскільки вони не є працівниками.

   За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогізної.