Фонд соціального страхування України інформує

Хто має право на отримання допомоги по вагітності та пологах?

Частиною 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV в редакції Закону України від 28.12.2014 №77-VІІІ (далі – Закон України № 1105) передбачено, що право на отримання допомоги по вагітності та пологах мають застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи-підприємці, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

 Яка тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? Чи може скористатися нею чоловік або інший член родини?

         Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами складає 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 - 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів).

Також відпустка надається застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1 - 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Згідно статті 31 Закону України № 1105 підставою для надання допомоги по вагітності та пологах є виданий (безпосередньо застрахованій особі) у встановленому порядку листок непрацездатності.

 Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах для працюючих? В які терміни допомогу мають виплатити?

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу (частина 1 статті 26 Закону України № 1105).

В розрахунку на місяць сума допомоги по вагітності та пологах не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (частина 2 статті 26 Закону України № 1105).

Згідно із частиною 4 статті 19 Закону України № 1105 застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, допомога по вагітності та пологах нараховується виходячи із нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Механізм розрахунку допомоги по вагітності та пологах наведений в Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою КМУ від 26.09.2001        № 1266 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1266).

Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266 для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Виплата допомоги здійснюється у найближчий після призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (частина 2 статті 32 Закону № 1105).

 Хто виплачує допомогу по вагітності та пологах?

Допомога по вагітності та пологах є одним із видів матеріального забезпечення, яке надається застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Виплата допомоги по вагітності та пологах проводиться за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом, а також особисто, в разі зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, після отримання замовлених у Фонді коштів на окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів.

Добровільно застрахованим особам призначення та виплата допомоги здійснюється робочим органом Фонду соціального страхування України.

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.

 Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12 (далі – Порядок №12), яка набула чинності з 01 жовтня 2018 року.

Підставою для фінансування страхувальників є оформлена заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми допомоги. Подача страхувальником заяви-розрахунку здійснюється упродовж п`яти робочих днів від дати призначення допомоги. В свою чергу, робочі органи Фонду соціального страхування України здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

 

Як отримати допомогу по вагітності та пологах, якщо підприємство реорганізовують або воно взагалі перестає існувати?

На виконання статті 30 Закону України № 1105, у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника - робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

 Як допомогу по вагітності та пологах виплачують жінкам, які працюють за сумісництвом?

Статтею 30 Закону України № 1105 визначено, що призначення та виплата допомоги по вагітності та пологах проводяться застрахованій особі за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.

Відповідно до пункту 30 Порядку № 1266 у разі, коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Страхові виплати здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. До копії листка непрацездатності додається також довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за  місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

 Як нараховують допомогу по вагітності та пологах студентам?

         Якщо студенти є одночасно застрахованими особами за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, то нарахування та виплата допомоги по вагітності та пологах їм проводиться на загальних підставах, відповідно до норм Закону України № 1105.

 Як отримати допомогу по вагітності та пологах жінці, фізичній особі-підприємцю?

         Механізм призначення, нарахування та виплати допомоги по вагітності та пологах жінці, яка займається підприємницькою чи іншою діяльністю, такий самий як і жінкам, які працюють на умовах трудового договору, з тією лише відмінністю, що цим питанням фізична особа підприємець, яка забезпечує себе роботою самостійно, займається особисто.

Оскільки фізична особа-підприємець є для себе одночасно страхувальником і застрахованою особою, то фінансування матеріального забезпечення робочим органом Фонду здійснюється фізичній особі-підприємцю, як страхувальнику, в свою чергу виплата матеріального забезпечення здійснюється страхувальником (фізичною особою-підприємцем) зі свого окремого поточного рахунку, застрахованій особі (фізичній особі), яка є фізичною особою-підприємцем.

Робочі органи Фонду при реалізації норм Закону України № 1105 не здійснюють нарахування сум матеріального забезпечення страхувальникам, а також не виплачують матеріальне забезпечення безпосередньо застрахованим особам на підставі поданих страхувальниками заяв-розрахунків, а лише здійснюють фінансування сум матеріального забезпечення в обсягах,

 Чи існує інструкція, за допомогою якої можна самостійно розрахувати, який розмір виплат отримає жінка у зв’язку з вагітністю та пологами?

Самостійно розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах жінка може тільки керуючись нормативно-правовою базою Фонду соціального страхування України. Необхідність самостійного розрахунку допомоги по вагітності та пологах мають лише жінки фізичні особи-підприємці, які забезпечують себе роботою самостійно.