Фонд соціального страхування України інформує

З 01 жовтня 2018 року почне діяти постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12 “Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України” (далі – Порядок).

Новий Порядок визначає механізм та умови фінансування страхувальників як для надання матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, так і для виплат потерпілим на виробництві.

 Важливим нововведенням є встановлений Порядком термін подання заяви-розрахунку на отримання фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме: після прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації рішення про призначення матеріального забезпечення заява-розрахунок із нарахованими сумами призначеної допомоги передається до робочого органу Фонду або його відділення не пізніше 5 робочих днів із дати прийняття такого рішення. Виплати ж потерпілим призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11.

Звертаємо увагу страхувальників на те, що заява-розрахунок може надаватися до робочого органу Фонду соціального страхування України або його відділення в паперовому вигляді особисто страхувальником або надсилатися в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. 

Зміни у формі заяви-розрахунку дозволять Фонду отримувати більш детальну інформацію щодо нарахованої допомоги чи страхової виплати, вдосконалити систему фінансування та попередити можливі помилки при визначенні розміру допомоги й страхових виплат. Це, у свою чергу, дасть можливість робочим органам Фонду посилити контроль за правильністю нарахування виплат з метою недопущення неправомірних витрат, а страхувальникам – уникнути штрафних та фінансових санкцій. Нова форма заяви-розрахунку складається з п’яти додатків та об’єднує документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності й Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаток 1 до Порядку).

Із моменту надходження заяви-розрахунку до робочого органу Фонду проводиться перевірка всієї інформації, що в ній зазначається. У разі виявлення помилок чи недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення або з відмовою в прийнятті та наданням обґрунтованих пояснень. Перевірка, надання рекомендацій чи відмова в прийнятті заяви-розрахунку здійснюватиметься робочими органами Фонду протягом десяти робочих днів після її надходження.

Що стосується виплати замовлених коштів, то після надходження їх на рахунок страхувальника останній зобов’язаний буде здійснити виплату матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. У такі ж строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві.

Окрім того, з 01 жовтня 2018 року набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок надання матеріального забезпечення та страхових виплат за рахунок коштів Фонду. Повідомлення про проведення виплат страхувальником страхових коштів буде надсилатися за формою, яка наведена у додатку 2 до Порядку, протягом місяця з дня проведення виплат. Також передбачено декілька способів надсилання повідомлення: в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, листом із повідомленням або особисто страхувальником.

У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців із дня проведення фінансування Фондом, робочими органами Фонду будуть проведені перевірки щодо використання страхувальником коштів.

Механізм повернення страхувальником надлишково замовлених у Фонді коштів чи коштів при самостійному виявленні помилок під час обрахування сум матеріального забезпечення не змінився.

 

Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України у Полтавській області