Фонд соціального страхування України інформує

Особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору, мають право на оплату листків непрацездатності

 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII були внесені зміни до частини 1 статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), які набули чинності з 11 жовтня 2017 року. Зміни стосуються права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (разом із часом випробування та днем звільнення).

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону № 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, призначаються та надаються за основним місцем роботи.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (що місить догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи  та за сумісництвом.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає (частина 1 статті 31 Закону № 1105).

Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.    

Згідно із частиною 2 статті 21 Закону № 1105 обчислення  страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що було чинним раніше. При цьому до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240, а також періоди, починаючи з 01 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (частина четверта статті 21 Закону 1105).

Потерпілим на виробництві збільшили розмір страхових виплат

З 01 січня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1053 “Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей”.

На виконання цієї постанови Кременчуцьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області було проведено перерахунок щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві, які мали право на перерахунок з 01 березня 2008 року до 01 березня 2011 року.

Перерахунок здійснено шляхом підвищення розміру заробітної плати, з якої обчислюється щомісячна страхова виплата (відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що проводились Фондом до 2018 року), на суму збільшення середньої заробітної плати в країні у відповідному році. Зокрема, розмір збільшення становить:

1281,92 грн — для осіб, які мали право на перерахунок з 01 березня          2008 року, 01 березня 2009 року, 01 березня 2010 року, 01 березня 2011 року;

826,73 грн — для осіб, які мали право на перерахунок з 01 березня             2009 року, 01 березня 2010 року, 01 березня 2011 року;

727,19 грн — для осіб, які мали право на перерахунок з 01 березня              2010 року, 01 березня 2011 року;

393,88 грн — для осіб, які мали право на перерахунок з 01 березня             2011 року.

1228 потерпілих на виробництві та 25 членів їх сімей отримали перераховані страхові виплати. Середній розмір доплати по відділенню склав 412 грн на одну особу.

З 01 березня 2018 року був здійснений перерахунок щомісячних страхових виплат 1414 потерпілим на виробництві та членам їх сімей на коефіцієнт 1,20 (20 %) на загальну суму 493,7 тис. грн, у тому числі 90 тимчасово переміщеним особам за місцем їх тимчасового проживання.

Крім того, з 01 березня 2018 року було підвищено щомісячні страхові виплати 32 потерпілим на виробництві, які отримують виплати менше розміру мінімальної заробітної плати в перерахунку на 100 % втрати працездатності, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня    2017 року (3200 грн), з урахуванням ступеня втрати працездатності на загальну суму 4,8 тис. гривень.

У разі необхідності за отриманням інформації стосовно проведених перерахунків можна звернутися особисто або через уповноважену особу до Кременчуцького відділення управліннявиконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області  з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 13.48, за адресою:  м. Кременчук, вул. Європейська, 68А.

 Начальник Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області  О.О. Білик