Фонд соціального страхування України інформує

ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ – ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

 

Відповідно до ст. 3 Конституції України життя й здоров'я людини є найвищими соціальними цінностями, неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

Законом України від 23.09.1999 № 1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 1105) визначені правові основи, завдання та функції Фонду соціального страхування України.

На виконання статутних обов’язків Фонду Кременчуцьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – відділення) постійно здійснюються заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, а саме:

- надаються необхідні консультації в створенні та впровадженні страхувальниками ефективної системи управління охороною праці;

- береться участь у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

- перевіряється стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах;

- береться участь у розслідуванні групових, нещасних випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;

- проводиться пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці;

- вивчається та поширюється позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва.

Протягом 2017 року в місті Кременчук сталося 40 нещасних випадків на виробництві та 7 випадків по Кременчуцькому району, із них по місту – 23 та по району – 4, визнані як такі, що пов’язані з виробництвом. У порівнянні з 2016 роком кількість випадків по місту та району, в цілому, зменшилась на 9.  

Аналізуючи виробничий травматизм по галузях промисловості та враховуючи кількість нещасних випадків, які сталися на підприємствах, установах та організаціях міста Кременчук та Кременчуцького району протягом 2017 року, можна встановити їх відсоткове співвідношення:  

Відповідно до статті 14 Закону України “Про охорону праці” кожен працівник повинен знати й дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів про охорону праці. Підвищення якості навчання є одним з основних завдань, поставлених перед роботодавцем. Обізнаність працівників із тими ризиками, які загрожують їм на виробництві, полегшують сприйняття ними необхідності дотримання вимог безпеки. Тому зміст нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах повинен бути максимально деталізований та конкретизований, адже незначне порушення цих вимог – це прямий шлях до виробничої травми чи професійного захворювання.

Працівники відділення надають допомогу підприємствам у розробленні нормативних актів про охорону праці, беруть участь у перевірках знань працівників з питань охорони праці. Протягом 2017 року розповсюджені нормативні акти в електронному вигляді в кількості 1585 екземплярів. За результатами проведених перевірок, фактів непроходження навчання з питань охорони праці керівниками та спеціалістами з охорони праці не встановлено.

З метою впровадження та вдосконалення системи управління охороною праці, працівниками відділення надаються консультації підприємствам-страхувальникам щодо складання документів та розроблення заходів, направлених на профілактику виробничого травматизму та зниження рівня небезпеки виробництва. У 2017 році надано 220 таких консультацій по місту та 27 – по району. Взято участь в опрацюванні системи управління охороною праці серед страхувальників міста Кременчука та Кременчуцького району, зокрема, у: ПП "Візит-Сервіс", ПП "ПТК "Візит", ПП "Медіа-Центр "Візит", КП "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління", Кременчуцькій центральній районній лікарні, ТОВ "Торговий дім "Кременчукнафтопродуктсервіс", ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, ПАТ "Кременчуцьке кар’єроуправління "Кварц", КП "Кременчукводоканал", ПрАТ "Обод", ПрАТ "Кременчуцький колісний завод", ЛВДС "Кременчук" Філії "Придніпровські магістральні нафтопроводи" ПАТ "Укртранснафта", Кременчуцька міська дитяча лікарня, ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Кременчукм’ясо", складально-зварювальному корпусі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", енергосиловому цеху ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", корпусі вантажного вагонобудування ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ін.

Ще одним напрямом роботи відділення щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням є проведення перевірок страхувальників щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

За ІV квартал 2017 року спеціалістами відділення проведено 9 перевірок підприємств, установ, організацій по місту Кременчуку та 3 перевірки по Кременчуцькому району щодо профілактичної роботи зі створення здорових та безпечних умов праці. Під час перевірок встановлено всього 111 випадків порушення законодавства про охорону праці та внесено керівникам підприємств 12 подань щодо усунення виявлених недоліків. Страховим експертом з охорони праці надані страхувальникам рекомендації для зниження рівня небезпеки виробництва, щодо:

-          виконання вимог чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці;

-          розроблення профілактичних заходів з питань охорони праці на наступний період;

-          підвищення рівня системи навчання та інформаційного забезпечення працюючих про стан умов та безпеки праці;

-          підвищення персональної відповідальності кожного керівника та працівника за виконання покладених на них обов’язків з охорони праці;

-          поетапного зниження ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань за рахунок підвищення безпеки технологічних процесів, машин та механізмів, створення оптимальних умов праці;

-          забезпечення необхідними засобами для ефективного управління виробничими процесами, оновлення технологічного та виробничого обладнання, засобів колективного захисту працюючих;

-          впровадження сучасних технічних засобів контролю виробничого середовища, автоматизованих інформаційних систем охорони праці і відповідного програмного забезпечення;

-          забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

-          своєчасного проведення медичних оглядів працівників, які працюють в тяжких та шкідливих умовах праці;

-          забезпечення організації раціональної праці та відпочинку працівникам, які працюють в тяжких та шкідливих умовах праці;

-          підтримання санітарних норм на робочих місцях, особливо в зимовий період року та інше.

З метою висвітлення основних проблемних питань з охорони праці, визначення шляхів їх вирішення та перспективних завдань щодо їх запобігання працівники відділення постійно беруть участь у нарадах, які проводяться страхувальниками міста та району, засіданнях комісій з охорони праці, семінарах-навчаннях та інших заходах. Метою участі в таких заходах є доведення до відома страхувальників змін, які відбуваються у законодавстві.

Безпечні й здорові умови праці дають можливість запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням на підприємствах, в установах чи організаціях, що дає можливість людям повноцінно жити та бути щасливими. Тому робота працівників Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області і в подальшому буде спрямована на виконання законодавства України, Конституції України щодо забезпечення кожного працюючого громадянина належними умовами праці.