Фонд соціального страхування України інформує

Порядок повідомлення про нещасний випадок на виробництві 

Головне призначення охорони праці полягає у створенні безпечних умов праці, контролю за дотриманням працівниками законодавчих вимог, що в свою чергу дає змогу запобігти травмуванню на виробництві. Якщо ж нещасний випадок все ж трапився, необхідно здійснити все можливе, щоб об’єктивно встановити причини нещасного випадку, зробити відповідні висновки та провести роботу щодо усунення небезпечної ситуації.

У разі нещасного випадку, сам потерпілий чи робітник, який став свідком інциденту або випадкова людина що його виявила, має негайно сповістити про це керівника робіт. Саме він контролює рівень охорони праці в умовах робочого місця (чи інша уповноважена на це особа на підприємстві) та повинен вжити негайних заходів з приводу надання необхідної допомоги потерпілому.

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232, роботодавець про кожний нещасний випадок зобов’язаний:

1) Повідомити про нещасний випадок протягом однієї години з використанням засобів зв’язку та протягом доби — на паперовому носії:

- Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

- керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

- органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

2) Протягом доби створити комісію у складі не менш трьох осіб та організувати проведення розслідування.

 

З метою належної організації інформування роботодавцями робочих органів виконавчої дирекції Фонду про настання нещасного випадку та своєчасного розслідування нещасного випадку у Кременчуцькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області визначено контактні телефони для повідомлення у будь-який час ( у т.ч. вночі, у неробочі та святкові дні):

тел. (05366) 4-12-50, (05365)2-42-09

моб.тел. 066-102-64-60, 098-766-09-41 

 

Головний спеціаліст Кременчуцького

відділення управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Полтавській

області

Яременко Д.А.