Фонд соціального страхування України інформує

 

Праця охоронника – дотримуємось законодавства

Досить часто через незнання або небажання роботодавців з’ясовувати тонкощі у використанні праці такої категорії працівників – як охоронники перш за все порушуються права останніх на працю та відпочинок, на отримання заробітної плати у розмірі не нижчому від визначеного законом тощо.

Відповідно до ст. 7 Закону України № 3356-XII від 01.07.1993 «Про колективні договори і угоди» взаємні зобов’язання між роботодавцями і працівниками щодо режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку встановлюються у колективному договорі. Сам трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, що їх затверджують трудові колективи за поданням власника або уповноваженого ним, чи графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган.

Графіки доводяться до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію. Для забезпечення безперервного циклу охорони підприємства встановлюється спеціальний графік змінності: група охоронників (або один) для виконання своїх службових обов’язків повинні перебувати на робочому місці цілодобово або майже цілодобово. Тривалість перерви у роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється. Вихідні дні надаються почергово кожній групі працівників, при цьому тривалість щотижневого (міжзмінного) безперервного відпочинку повинна бути не менша як сорок дві години. Максимальна тривалість перерви для відпочинку і харчування не повинна перевищувати 2 години.

Якщо кожна зміна триває більше 8 годин, а робочі дні чергуються з вихідними, то для чіткого і правильного обліку робочого часу доцільно підсумовувати фактично відпрацьований працівником час за певний обліковий період. Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або роком і охоплює як робочий час, так і години роботи у вихідні і святкові дні й години відпочинку.

У разі застосування режиму підсумованого обліку робочого часу за рахунок збільшення тривалості робочого часу протягом зміни вихідні дні чергуються з робочими днями через один, два, три або іншу кількість днів. Зрозуміло, що після безупинної роботи протягом доби працівник повинен щонайменше дві доби відпочивати. На практиці найчастіше використовуються два графіки роботи: охоронник (група охоронників) добу працює і дві доби відпочиває (три зміни) або після доби чергування надається три доби відпочинку (чотири зміни).

В свою чергу роботодавець повинен забезпечити працівникам можливість відпочивати протягом зміни (шляхом надання додаткових перерв для відпочинку – з перебуванням на робочому місці або поза ним), тобто характер та умови праці не повинні призводити до перенапруження і швидкого стомлювання, що може негативно впливати як на працездатність, так і на стан здоров’я працівників.

Робота працівників, щодо яких ведеться підсумований облік робочого часу, як правило, оплачується за погодинною системою оплати праці. Заробітна плата нараховується виходячи з фактичної кількості відпрацьованих годин і посадового окладу або годинної тарифної ставки. 

Робочий час з 10 години вечора до 6 години ранку вважається нічним. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Для запобігання нещасним випадкам охоронник зобов'язаний:

-  виконувати вимоги діючих інструкцій з охорони праці;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і вказівки керівництва;

- пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і до якої допущений.

 

Головний спеціаліст Кременчуцького відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Полтавській

області

Яременко Д.А.