Управління Держпраці у Полтавській області інформує

Проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, з метою атестації робочих місць за умовами праці. 

 

Реалізація конституційного права на належні, безпечні та здорові умови праці є обов’язком роботодавця та невід’ємною складовою державної політики. Однак, наявність шкідливих і важких умов праці - це об'єктивне явище, яке негативно впливає на стан здоров’я працівників, тривалість життя та продуктивність праці.

Відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248, шкідливими умови праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Віднесення робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці можливо лише на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442).

Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці, а саме: фізичні, хімічні, біологічні фактори та фактори трудового процесу.

Атестаційній комісії підприємства треба мати на увазі, що санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу мають право проводити тільки санітарні лабораторії підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестовані органами Держстандарту і Міністерства охорони здоров'я України. 

Лабораторні та інструментальні дослідження даних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, справних і ефективно діючих засобах колективного й індивідуального захисту та відповідно до державних стандартів та методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Прилади, обладнання для вимірювань мають відповідати метрологічним вимогам і повірці в установлені строки.

Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативним (регламентованим).

Результати замірів (визначень) показників виробничих факторів оформлюються протоколами за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, завіряються відповідними підписами та печаткою і заносяться до Карти умов праці.

Результати атестації робочих місць за умовами праці є основою для розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

 

За інформацією заступника начальника відділу з питань експертизи умов праці  Л. Рогізної.