Управління Держпраці у Полтавській області інформує

 Щодо права на пенсію за віком на пільгових умовах роз’яснюють фахівці  Управління Держпраці у Полтавській області

Конституцією України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Згідно ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Шкідливі виробничі фактори - це виробничі фактори, вплив яких на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності.

Чинними законодавчими актами передбачено ряд пільг та компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

Так, право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачено статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Пенсії за віком на пільгових умовах призначаються працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Умови, при яких працівнику буде підтверджено пільговий пенсійний стаж за роботу з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, шкідливими і важкими умовами праці: наявність назви виробництва, робочого місця, професії, посади у Списках № 1 і 2 на пільгове пенсійне забезпечення; зайнятість працівника в шкідливих та важких умовах праці повний робочий день; підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення  результатами атестації робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442).

Відповідно до Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Мінпраці України від 18.11.2005 р. № 383,  під  повним  робочим  днем  слід уважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і 2, не менше 80 відсотків робочого  часу,  установленого для працівників даного виробництва, професії  чи  посади,  з  урахуванням   підготовчих, допоміжних, поточних  ремонтних робіт,  пов'язаних з виконанням своїх трудових обов'язків.

Результати атестації застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умови і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

 

За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогізної.