Оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення повторного  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  майна

Найменування та місцезнаходження об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,0 м2 в адміністративній  будівлі  за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна,14/23.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою  розрахунку орендної плати та укладання договору оренди.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданим відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні подібної оцінки;

-  письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію у запечатаному конверті  з написом «Конкурсна  документація»  з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі  (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з замовниками, за підсумками попередніх конкурсів,тощо).

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті з написом «Конкурсна пропозиція» і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація  та конкурсна  пропозиція  надсилається (або подається особисто)  до приймальні Кременчуцької районної ради за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна,14/23,  не пізніше ніж  за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або несвоєчасного її подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 11.03.2016 року об 11.00 у приміщенні Кременчуцької районної ради за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна,14/23 (малий зал   № 316)

Телефон для довідок: (05366) 2-01-37, ф.(05366) 2-24-97