Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція)

 КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(четверта  сесія  восьмого  скликання)

РІШЕННЯ

від  27   січня   2021р.

     м. Кременчук

 

Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція)

16310200000
(код бюджету)

Керуючись рішенням третьої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року «Про передачу майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила: 

 1. Викласти рішення з додатками 1 – 5 до нього у новій редакції. 
 1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету в сумі 1 454 484 гривні, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 454 484 гривні та доходи спеціального фонду районного бюджету – 0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 1 454 484 гривні, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 454 484 гривні та видатки спеціального фонду районного бюджету – 0 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 1 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Районна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 444 484 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 641  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Кременчуцької райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Доручити підписання договорів на одержання короткотермінових позик виконувачу обов’язків начальника фінансового відділу Кременчуцької районної державної адміністрації Бондаренко Ользі Миколаївні.

 1. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 дів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Кременчуцької райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків у межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

 1. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 2. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Відповідно до частини другої статті 28 Бюджетного кодексу України головні розпорядники коштів районного бюджету розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після подання районній раді проєкту рішення про районний бюджет.

Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України районній раді оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в засобах масової інформації.

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ Кременчуцької райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

  17. Рішення третьої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року «Про районний бюджет на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

                            Голова районної ради                                         Антон САМАРКІН