Практичне застосування нормативно-правової бази Фонду соціального страхування України з розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Практичне застосування нормативно-правової бази Фонду соціального страхування України з розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

 

Охорона життя й здоров’я працюючих має важливе соціальне значення, оскільки безпосередньо впливає на їхню працездатність та, відповідно, на подальший розвиток держави.  

За останні 5 років по місту Кременчуку в результаті нещасних випадків на виробництві було травмовано 162 особи, внаслідок яких 20 осіб загинуло, 9 осіб постраждали від професійних захворювань. Якщо протягом 2018 року в Кременчуцькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Кременчуцьке відділення) було зареєстровано 30 нещасних випадків на виробництві, то у 2019 році та ж кількість випадків зареєстрована за підсумками лише першого півріччя.

Статистика зростає невпинно, незважаючи на те, що на сьогоднішній час іде реалізація Національної, галузевих та інших програм з охорони праці, функціонують служби охорони праці, котрі забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці. Кременчуцьке відділення постійно проводить профілактичну роботу з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечуючи захист інтересів працюючих, охорону їхнього життя та здоров’я.

01.07.2019 набула чинності нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок). Цей нормативно-правовий акт забезпечує належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених чинним законодавством, фізичних осіб-підприємців та інших.

Зменшення обсягів виробництва, погіршення умов праці неодмінно призводять до збільшення порушень нормативів з охорони праці та зростання кількості нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань.

Одним із основних завдань Кременчуцького відділення є допомога керівництву та службам охорони праці підприємств в організації й проведенні профілактичної роботи щодо попередження нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, а також інформування працюючих громадян міста Кременчук та Кременчуцького району про основні зміни законодавства в сфері охорони праці.

Дія Порядку поширена на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, фізичних осіб- підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

Звертаємо увагу, що відповідно до нового Порядку рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Також, з 01 липня 2019 року набрав чинності строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становить три роки з дня їх настання. Окрім того, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду – розслідування проводитиметься незалежно від дати його настання.

У новій редакції Порядку:

 • - подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів);
 • - зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано;
 • - чітко визначені обов'язки закладів охорони здоров'я щодо невідкладної передачі з використанням засобів зв'язку (факсу, телефонограми, електронної пошти) та протягом доби на паперовому носії екстреного повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві (якщо є можливість, із висновком про ступінь тяжкості травм) за встановленою формою.

У свою чергу роботодавець, у разі отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров'я, заяви потерпілого, членів його сім'ї чи уповноваженої ним особи, зобов'язаний протягом 2 годин (у попередній редакції Порядку –протягом 1 години) повідомити та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

 • - територіальному органові Держпраці;
 • - робочому органові Фонду;
 • - керівнику підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);
 • - якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації) керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • - уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
 • - органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Нещасні випадки, що не спричинили тяжких наслідків (не підлягають спеціальному розслідуванню), повинна розслідувати тільки комісія підприємства. Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, може проводити комісія підприємства в разі надання територіальним органом Держпраці письмового доручення роботодавцю протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

 • - місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • - органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню;
 • - органу поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

         Роботодавець повинен чітко усвідомлювати, що несвоєчасне подання повідомлення про нещасний випадок тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Здійснюючи заходи, спрямовані на запобігання страховим випадкам, та усунення загрози здоров'ю працівників підприємств усіх форм власності, страхові експерти з охорони праці Кременчуцького відділення спільно з органом державного нагляду за охороною праці, органами місцевої влади та профспілками прагнуть, щоб роботодавці дбали не лише про збільшення обсягів виробництва та прибутків, а й про здоров’я працівників.

Безпека праці та гідна заробітна плата є гарантією стабільності виробництва, підвищення продуктивності праці та збереження здоров'я й життя працюючих.

 

Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області