Основні види порушень, виявлені за результатами документальних планових перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування

Основні види порушень, виявлені за результатами документальних планових перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування

Починаючи з першого квітня 2019 року Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) відновлені планові документальні перевірки страхувальників по коштах Фонду за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Планування таких перевірок передбачено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати                 працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» з урахуванням можливих ризиків щодо неправомірного використання коштів Фонду.

Інформацію стосовно планів-графіків перевірок страхувальники можуть переглянути на вебсайті Фонду.

Відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.07.2018 № 12, фахівцями Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Кременчуцьке відділення) на постійній основі, після надходження заяв-розрахунків від страхувальників на отримання коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, проводиться попередня перевірка заяв щодо правильності заповнення реквізитів, наявності даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, даних про сплату ними єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, правильності нарахування виплат.

Аналізуючи порушення, виявлені спеціалістами Кременчуцького відділення у страхувальників під час документальних планових перевірок, можна визначити ряд характерних порушень, на які потрібно звернути увагу комісіям (уповноваженим) із соціального страхування підприємств (установ, організацій), кадровим та бухгалтерським службам, а саме:

  • - розрахунок страхового стажу застрахованих осіб проводиться без необхідних підтверджуючих документів (наприклад, даних Держреєстру) або за недостатньої їх кількості;
  • - призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності та допомоги по вагітності та пологах проводиться на підставі неналежним чином оформлених документів (листків непрацездатності) чи за відсутності інших документів, що є підставою для призначення матеріального забезпечення. Зокрема, призначення та виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності у зв’язку з невиробничою травмою проводиться без наявності документів, що підтверджують проведення розслідування таких нещасних випадків;
  • - допомога на поховання призначається за відсутності підтверджуючих документів або на поховання пенсіонерів;
  • - порушуються строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення;
  • - має місце відсутність документів (зокрема, наказів, довідок), які підтверджують виключення з розрахункового періоду днів, у які застраховані особи були відсутні на роботі з поважних причин.

Враховуючи вищевикладене страхувальникам потрібно чітко керуватися нормами діючого законодавства під час призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, особливо, у частині документального оформлення. Також нагадуємо, що консультативну та практичну допомогу з питань усіх напрямків роботи Фонду страхувальники міста Кременчука та Кременчуцького району завжди можуть отримати від фахівців Кременчуцького відділення.