Щодо присутності представників телебачення, радіо, преси, інших громадян на засіданнях районної ради

Шановні журналісти!

      Для забезпечення права кожного на інформацію та з метою всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності Кременчуцької районної ради допуск на місце проведення будь-якого заходу всіх без винятку представників ЗМІ здійснюється за попередньо складеними загальним відділом Кременчуцької районної ради списками акредитованих журналістів.

     Акредитація представників засобів масової інформації та незалежних журналістів проводиться загальним відділом виконавчого  апарату Кременчуцької районної ради шляхом реєстрації.

      Акредитація всіх без винятку засобів масової інформації та незалежних журналістів відбувається на підставі Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про соціальну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Регламенту Кременчуцької районної ради 6 скликання.

      Для швидкого отримання будь-якої офіційної інформації, інтерв’ю посадової особи, дозволу на зйомку на засіданні сесії Кременчуцької районної ради та інших установ, що знаходяться в підпорядкуванні Кременчуцької районної ради тощо, лист-запит можна  надіслати до загального відділу Кременчуцької районної ради або за адресою електронної пошти: Kremrada2007@rambler.ru   або факсом за номером: (05366) 2-24-97.

     Звертаємо вашу увагу на те, що загальний відділ  Кременчуцької районної ради приймає інформаційні запити від засобів масової інформації та заявки на акредитацію з понеділка до четверга з 9:00 до 16:00, у п’ятницю з 9:00 до 15:45  за номерами телефону/факсу: (05366) 2-24-97, (05366) 2-41-45, 2-03-01 або за адресою електронної пошти: Kremrada2007@rambler.ru. 

           Увага! Загальний відділ Кременчуцької районної ради не несе відповідальність за опрацювання запитів, які були надіслані на будь-які інші адреси або номери телефонів.

           Дякуємо за співпрацю!


Витяг з Регламенту Кременчуцької районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням другої сесії районної ради шостого скликання 07.12.2010 року.

Щодо присутності представників телебачення, радіо і преси

Стаття 3. Регламенту Кременчуцької районної ради 6 скликання

Частина 1. Засідання ради, її президії, постійних та тимчасових спеціальних комі­сій є відкритими і гласними.

Частина 5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на пев­ний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання через подання відповідної заяви голові ради, підписаної уповноваженою на те особою засобу масової інформації.  Відмова в акредитації повинна бути вмо­тивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим пред­ставникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за ви­нятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

Частина 6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

 Щодо присутності громадян та інших осіб

Стаття 4. Регламенту Кременчуцької районної ради 6 скликання

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошу­ватися гості та представники політичних партій, громадських організацій, службові особи.

Питання про запрошення вищезгаданих представників на сесію вирішує голова районної ради.

2. На засіданнях ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати Полтавської обласної ради, голови обласної і  районної державних адміністрацій, їх заступники, прокурор району, сільські голови. Вищі посадові особи держави, голови обласної ради, облдержадміністрації, райдержадміністрації на пленарних засіданнях ради займають місце поруч з головуючим на сесії. 

3. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні  посадових осіб районної державної адміністрації, керівників її відділів і управлінь. Постійна комісія ради, крім вказаних осіб,  може запросити експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питан­ня, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.

4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або заре­єстрованих на території району підприємств, установ та організацій незалеж­но від форм власності (або уповноважені ними особи) зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на за­сіданні.

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. Зазначені особи можуть приймати участь в обговоренні питань затвердженого депутатами ради порядку денного лише після дозволу головуючого. У разі порушення порядку, зазначеними особами, після їх попереджен­ня головуючим, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, зазначені особи зобов’язані покинути приміщення, де відбу­вається засідання.